Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konkurs na najaktywniejszą liderkę obszarów wiejskich

Konkurs jest adresowany do liderek społeczności wiejskiej (działaczek kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania etc.).
W konkursie mogą brać udział osoby zameldowane stale na terenie województwa mazowieckiego. Wymagane jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach.

2020 r. - wyniki VII edycji konkursu

2020 r. - wydłużenie terminu naboru

2020 r. - ogłoszenie o naborze

2019 r. - wyniki VI edycji konkursu

2019 r. - ogłoszenie o naborze

2018 r. - wyniki V edycji konkursu

2018 r. - ogłoszenie o naborze

2017 r. - wyniki IV edycji konkursu

2017 r. - ogłoszenie o naborze 

2016 r. - wyniki III edycji konkursu

2016 r. - ogłoszenie o naborze

2014 r. - wyniki II edycji konkursu

2014 r. - ogłoszenie o naborze

2013 r. - wyniki I edycji konkursu

2013 r. - ogłoszenie o naborze

 

Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku

Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na Mazowszu

Konkurs Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku jest adresowany do sołectw w województwie mazowieckim.

Konkurs będzie składał się z jednego elementu – ocena zgłoszeń przez Komisję Konkursową. Będzie ona brała pod uwagę dane zawarte w karcie zgłoszenia, dokumentacje fotograficzną, ale także ogólnodostępne informacje, zaangażowanie w KSOW i PROW.

Zgłoszeń dokonywać będą Gminy – maksymalnie jedno sołectwo zgłoszone przez Wójta.

2020 r. - wyniki IV edycji konkursu

2020 r. - wydłużenie terminu naboru

2020 r. - ogłoszenie o naborze

2019 r. - wyniki III edycji konkursu

2019 r. - ogłoszenie o konkursie

2018 r. - wyniki II edycji konkursu

2018 r. - ogłoszenie o naborze

2017 r. - wyniki I edycji konkursu 

2017 r. - ogłoszenie o naborze

 

Konkurs na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

W celu rozbudzenia aktywności społecznej, a w szczególności ochronę dziedzictwa kulturowego, ustanawia się nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego dla najlepszej orkiestry dętej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim.

Konkurs jest adresowany do orkiestr dętych działających w województwie mazowieckim. Wymagane jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach – etap I zgłoszenia pisemne; etap II przesłuchania.

2020 r. - informacja o unieważnieniu konkursu

2020 r. - ogłoszenie o naborze

2019 r. - wyniki VI edycji konkursu

2019 r. - lista zgłoszonych

2019 r. - ogłoszenie o naborze

2018 r. - wyniki V edycji konkursu

2018 r. - lista zgłoszonych

2018 r. - ogłoszenie o naborze

2017 r. - wyniki IV edycji konkursu

2017 r. - lista zgłoszonych

2017 r. - ogłoszenie o naborze

2016 r. - wyniki III edycji konkursu

2016 r. - lista zgłoszonych

2016 r. - ogłoszenie o naborze

2014 r. - wyniki II edycji konkursu

2014 r. - lista zgłoszonych

2014 r. - ogłoszenie o naborze

2013 r. - wyniki I edycji konkursu

2013 r. - lista zgłoszonych 

2013 r. - ogłoszenie o naborze

 

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

 

Konkurs jest adresowany do Kół Gospodyń Wiejskich działających w województwie mazowieckim. Szukamy aktywności, pomysłowości, ale także pielęgnacji tradycji i kultury i starych regionalnych przepisów kulinarnych. Nagrody i książka kucharska KGW czekają.

 

 

2020 r. - wyniki II edycji konkursu oraz uroczyste ogłoszenie wyników

2020 r. - ogłoszenie o konkursie

2019 r. - wyniki I edycji konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród

2019 r. - ogłoszenie o naborze

 

 

Konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim

Konkurs organizowany przez urząd marszałkowski ma na celu popularyzację najciekawszych rozwiązań i jednocześnie zwiększyć zainteresowanie studentów oraz środowisk akademickich tematyką rozwoju mazowieckiej wsi. Konkurs adresowany jest do studentów uczelni wyższych.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie, które zakresem tematycznym związane są z rozwojem obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim, a w szczególności z:

  • wykorzystaniem środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich w tym promocji najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach tych środków;
  • wykorzystaniem innowacyjnych technologii mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich;
  • badaniami nad poziomem jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich;
  • badaniami nad aktywnością społeczności wiejskich;
  • turystyką na obszarach wiejskich;
  • wykorzystaniem dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich;
  • rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jakości żywności;
  • organizacją spółdzielczości oraz grup producenckich na obszarach wiejskich.

2016 r. - informacja o unieważnieniu konkursu

2016 r. - ogłoszenie o naborze

2014 r. - informacja o IV edycji konkursu

2014 r. - ogłoszenie o naborze

2013 r. - wyniki III edycji konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród

2013 r. - ogłoszenie o naborze

2012 r. - wyniki II edycji konkursu

2012 r. - ogłoszenie o naborze

2011 r. - wyniki I edycji konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród

2011 r. - ogłoszenie o naborze

 

Konkurs na najlepszy materiał prasowy, radiowy lub telewizyjny poświęcony rozwojowi obszarów wiejskich

Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy nt. mazowieckiej wsi i rolnictwa w środkach masowego przekazu i adresowany jest do dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych zainteresowanych tymi tematami.

Czekamy na publikacje, audycje radiowe lub telewizyjne, które przybliżały odbiorcom zagadnienia związane z wykorzystaniem środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich; wykorzystaniem innowacyjnych technologii mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich; turystyką na obszarach wiejskich; wykorzystaniem dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich czy rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jakości żywności. Mogą to być np. reportaże, felietony, wywiady, cykle wydawnicze. Najważniejsze, by były związane z Mazowszem i wymienionymi zagadnieniami.

Liczymy, że konkurs będzie stymulował zainteresowanie mediów mazowiecką wsią i rolnictwem, a przez to ich prawdziwy obraz dotrze do dużej liczby odbiorców.

2013 r. - wyniki I edycji konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród

2013 r. - ogłoszenie o naborze

 

 

Konkurs "Przyjazna wieś"

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych projektów w zakresie infrastruktury realizowanych na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

Do udziału w konkursie zapraszani są beneficjenci, którzy zrealizowali projekty infrastrukturalne na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r.

Kolejne edycje konkursu nie zostały ogłoszone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2014 r. - wyniki VI edycji konkursu

2014 r. - ogłoszenie o naborze

2013 r. - wyniki finału krajowego

2013 r. - wyniki V edycji konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród

2013 r. - ogłoszenie o naborze

2012 r. - wyniki IV edycji konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród

2012 r. - ogłoszenie o naborze

2011 r. - wyniki III edycji konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród

2011 r. - ogłoszenie o naborze

2010 r. - wyniki II edycji konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród

2010 r. - ogłoszenie o naborze

2009 r. - wyniki I edycji konkursu

2009 r. - ogłoszenie o naborze

 

 

wstecz
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009