Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Aktualne dane dotyczące programu wodno-środowiskowego kraju

W związku z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1185) i uzależnioną od nich możliwość pozyskania środków finansowych na działania przyczyniające do poprawy stanu wód z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, uprzejmie informuję, że aktualizacja programu wodno-środowiskowego kraju została udostępniona na stronie internetowej KZGW pod adresem: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Aktualizacja-programu- wodno-srodowiskowego-kraju.html

 

Potrzebne informacje do wypełnienia i weryfikacji wniosku znajdują się w załączniku - bazie danych. Bazę danych należy otworzyć poprzez aplikację.

 

wstecz
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009