Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Aktualności PROW 2014-2020

UWAGA! Archiwum aktualności PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 dostępne jest na stronie www.prow.mazovia.pl (aktualności do dnia 14 maja 2017 r.)

W sprawie pytań dot. PROW 2014-2020, w tym Podejścia LEADER prosimy o kontakt z odpowiednim wydziałem merytorycznym:

  • dot. działań i konkursów w ramach PROW 2014-2020

Cienkowski Krzysztof, tel. 22 59 79 621, krzysztof.cienkowski*mazovia.pl
Rusak Alina, tel. 22 59 79 643, alina.rusak*mazovia.pl
Żak Michał, tel. 22 59 79 167, michal.zak*mazovia.pl

  • dot. LEADER`a

Brzeziński Łukasz, tel. 22 59 79 326, lukasz.brzezinski*mazovia.pl
Fitzet-Wołowicz Otylia, tel. 22 59 79 366, otylia.fitzet*mazovia.pl
Sieniarski Szymon, tel. 22 59 79 719, szymon.sieniarski*mazovia.pl

Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy usunąć znak * i zastąpić go @

Wszelkich informacji dotyczących PROW 2014-2020, w tym Podejścia LEADER udzielają podczas wizyt osobistych wszyscy pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich zajmujący się w/w tematyką. Zapraszamy do siedziby departamentu stanowiącej Punkt Informacyjny PROW 2014-2020 w Warszawie na ul. Skoczylasa 4 w godzinach 8.00-16.00.

 

Aktualności PROW 2014-2020 od dnia 15 maja 2017 r.:

2020-09-18 Informacja dotycząca uchybienia terminu w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę z przyczyn związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

2020-09-15 Zmiana rozporządzenia MRiRW dla poddziałania 19.2

2020-06-01 Zmiana formularza Wniosku o płatność wraz z jego instrukcją w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

2020-05-28 Komunikat dla beneficjentów poddziałania 19.2

2020-04-30 Zmiana wzoru umowy o przyznaniu pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

2020-04-30 Zmiana wzoru umowy o przyznaniu pomocy dla operacji typu „Scalanie gruntów”

2020-04-29 Zatwierdzono listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" 

2020-04-28 Komunikat dot. trybu konkurencyjnego

2020-04-10 Komunikat dla Beneficjentów poddziałania 19.2 dotyczący zwolnienia z opłacania składek do ZUS

2020-03-26 Komunikat dla Beneficjentów działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

2020-03-25 Komunikat dla LGD

2020-03-25 Komunikat dla wnioskodawców poddziałania 19.2

2020-01-30 Aktualizacja listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa"

2019-12-09 Zmiana wzoru umowy o przyznaniu pomocy dla operacji -typu "Gospodarka wodno-ściekowa"

2019-11-05 Zapraszamy na cykl szkoleń w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020

2019-10-15 Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka-wodno-ściekowa" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych PROW 2014-2020

2019-10-14 Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

2019-08-02 Dobre praktyki PROW 2014-2020

2019-08-01 Zapraszamy na cykl szkoleń w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020

2019-07-25 Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na -realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

2019-04-17 Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 – 2020

2019-04-11 Zmiana wzoru wniosku o przyznanie pomocy i wzoru umowy o przyznaniu pomocy dla operacji typu „Scalanie gruntów”

2019-03-26 Zmiana wzoru umowy o przyznaniu pomocy dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa"

2019-03-05 Aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy  na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne"

2019-02-19 Aktualizacja listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej"

2019-01-16 Aktualizacja listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

2019-01-16 Aktualizacja listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne"

2018-12-19 Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych PROW 2014-2020

2018-11-02 Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych PROW 2014-2020

2018-11-02 Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych PROW 2014-2020

2018-11-02 Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych PROW 2014-2020

2018-08-02 Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

2018-07-26 Komunikat dotyczący zmienionego wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

2018-07-05 Przypominamy o cyklu szkoleń w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020

2018-06-28 Spotkanie z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania dotyczące Wdrażania inicjatywy LEADER w ramach PROW na lata 2014-2020 w Województwie Mazowieckim

2018-06-28 Zapraszamy na cykl szkoleń w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020

2018-05-25 Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2018-05-22 Aktualizacja materiału dotyczącego procedur odwoławczych w RLKS

2018-03-23 Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla typu "Scalenie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru od 2 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r.

2018-02-19 Błędy we wniosku o przyznanie pomocy w działaniu „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

2018-01-19 Wzory dokumentów dla operacji w działaniu „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

2018-01-17 Zatwierdzono listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"

2017-11-29 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa"

2017-10-20 Aktualizacja listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa"

2017-10-16 Nowe wzory dokumentów - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażane operacji w ramach LSR

2017-09-20 Ogłoszenie o naborze wniosków na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"

2017-09-15 Informacja o ogłoszeniu aktu "Odnowa wsi" PROW 2014-2020

2017-09-01 Zmiany w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020

2017-08-29 Lista operacji dla projektów typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"

2017-07-27 Wersja 3z Wniosku o płatność wraz z jego instrukcją w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych.

2017-07-24 Zmiana wzoru umowy o przyznaniu pomocy dla operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

2017-07-20 Aktualizacja harmonogramu planowanych naborów wniosków PROW 2014-2020.

2017-07-13 Zmiana wzoru umowy - działanie 7.4. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

2017-07-07 Komunikat dla Beneficjentów poddziałania 19.4 - Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizację

2017-07-06 Informacja dla beneficjentów PROW 2014-2020 z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2017-07-03 Prośba o propozycje kryteriów wyboru operacji w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

2017-06-14 Zmiana Instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2017-05-22 Zmiana wzoru umowy o przyznaniu pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

2017-05-17 Aktualizacja listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa"

2017-05-15 Zmiana wzoru umowy o przyznaniu pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

2017-05-11 Od dnia 15 maja 2017 r. wszystkie aktualności oraz bieżące informacje dotyczące PROW 2014-2020 będą umieszczane w aktualnościach na stronie www.mazowieckie.ksow.pl w zakładce PROW 2014-2020.

 

Portale regionalne
mapa

 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009