Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Produkty regionalne i tradycyjne

Lista produktów tradycyjnych - wykaz

Atrakcyjność wyrobów tradycyjnych i regionalnych polega na zakorzenieniu w tradycji i silnym związku z danym obszarem. Może on wynikać z wyjątkowych walorów klimatycznych, czy też dawnych metod hodowli. Oryginalny produkt lokalny wytwarzany zgodnie z tradycyjną recepturą przyciąga turystów i podkreśla specyfikę regionu. Jest to także źródło dodatkowych dochodów.

Identyfikacja produktów tradycyjnych Mazowsza

W każdej chwili można zgłosić mazowiecki produkt tradycyjny i pomóc zachować dziedzictwo kulinarne Mazowsza. Wystarczy wypełnić zamieszczony poniżej formularz identyfikacyjny. Zgłoszone wyroby będą uwzględniane w działaniach promocyjnych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Lista Produktów Tradycyjnych

Lista Produktów Tradycyjnych jest częścią strategii identyfikacji i promocji kulinarnego dziedzictwa, której podstawę prawną jest ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 05.10.68 z późn. zm.) z dnia 17 stycznia 2005 r. Każdy produkt wytwarzany od co najmniej 25 lat może się ubiegać o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych.

Korzyści z rejestracji produktu na Liście Produktów Tradycyjnych

Lista Produktów Tradycyjnych służy promocji produktów posiadających wyjątkowe cechy i właściwości wynikające ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Lista pozwala na rozpowszechnianie informacji o danym wyrobie, a także umożliwia producentom staranie się o ustępstwa w zakresie wymogów sanitarnych, higienicznych i weterynaryjnych w procesie produkcji. Ponadto, wpis na Listę Produktów Tradycyjnych jest dla konsumentów gwarancją, iż produkt jest unikalny, a jego jakość wynika z tradycyjnego sposobu wytwarzania. Dlatego też, wszystkie produkty muszą mieć udokumentowany co najmniej 25 letni okres produkcji. Dzięki rejestracji na Liście producenci mają szansę na promocję własnych produktów i dotarcie do konsumentów. Wpis na listę nobilituje produkt, wyróżnia go z pośród innych wyrobów. Jest to niezmiernie ważne wobec silnej konkurencji na rynku produktów żywnościowych, na której tle koniecznie trzeba się wyróżnić. Zarejestrowane produkty cieszą się zainteresowaniem mediów. Dla producentów wyrobów tradycyjnych Lista jest przygotowaniem do rejestracji nazwy na poziomie UE. Samorządom może pomóc w promocji walorów kulturowych i gospodarczych. Mazowieckie wyroby zarejestrowane na Liście mają pierwszeństwo w działaniach promocyjnych poświęconym żywności regionalnej (festyny, targi), które są realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Warto więc wpisać swój produkt na Listę Produktów Tradycyjnych.

Rejestracja produktów na Liście Produktów Tradycyjnych

 • Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych za ocenę formalną i merytoryczną wniosków odpowiada Marszałek Województwa.
 • Wniosek składamy zarówno w formie elektronicznej (dyskietka lub płyta CD), jak i papierowej. Wniosek składa się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 • Do wniosku należy załączyć cyfrowe zdjęcie zgłaszanego produktu w wysokiej rozdzielczości.
 • Należy udokumentować 25 letnią historię wytwarzania produktu m.in. poprzez: zapisy w książkach kucharskich, etykiety, zapiski w księgach parafialnych, wywiad etnograficzny, fotografie rodzinne uwidaczniające dany produkt.
 • Marszałek Województwa przed dokonaniem oceny zgłasza się o wydanie opinii do izby gospodarczej zrzeszającej podmioty wytwarzającej produkty tradycyjne. Izba ma 30 dni na wydanie opinii.
 • Pozytywnie oceniony wniosek przesyłany jest do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych.
 • Lista Produktów Tradycyjnych zamieszczona jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się z przewodnikiem - Praktyczne informacje dotyczące umieszczania produktów tradycyjnych na Liście Produktów Tradycyjnych.

Wniosek mogą złożyć:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
 • podmioty wytwarzające dany produkt.

             Wytwarzanie obejmuje:

 • produkcję na własny użytek, która nie jest przeznaczona do sprzedaży,
 • wytwarzanie przez podmioty, które posiadają umiejętności i wiedzę pozwalająca im na wytworzenie zgłaszanego wyrobu. Podmioty te nie muszą produkować zgłaszanego produktu, ale powinny potrafić go przyrządzić bazując na starych przepisach czy metodzie produkcji.

Wniosek należy złożyć na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt:

Krzysztof Zaniewski, tel. 22 59 79 660, e-mail: krzysztof.zaniewski*mazovia.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy usunąć znak * i zastąpić go @

Administratorem danych osobowych zbioru "Lista Produktów Tradycyjnych" jest:

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Dane będą przetwarzane w celu wpisania produktu na Listę Produktów Tradycyjnych. Przewiduje się udostępnianie danych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polskiej Izbie Produktu Regionalnego i Lokalnego. Obowiązek podania danych przez osoby wynika z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 10, poz. 68 z późn. zm.). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

Pliki do pobrania:

Aktualny wzór wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych

Oświadczenie o danych osobowych

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.

Praktyczne informacje dotyczące umieszczania produktów tradycyjnych

Produkty Tradycyjne i Regionalne Szansą na Rozwój Twojej Gminy

wstecz
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009