Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Poziom wiedzy uczestników XXVII Olimpiady Wiedzy Rolniczej był imponujący

22.10.2020

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w październiku br. przeprowadził XXVII Olimpiadę Wiedzy Rolniczej dla młodych rolników z Północnego Mazowsza.

Inicjatywę tę zrealizowano dzięki współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich. Jej celem było zachęcenie młodzieży wiejskiej do pogłębiania wiedzy rolniczej, lepszego gospodarowania oraz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym tworzenia miejsc pracy dla siebie i innych.

Uczestnicy wykazali się znakomitą wiedzą z zakresu systemów jakości żywności, optymalnego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego przez mieszkańców wsi, znaczenia bioróżnorodności w rolnictwie oraz rozwijania przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Bardzo duże uznanie organizatorów wzbudził wysoki i wyrównany poziom wiedzy młodych rolników. W ocenie jury różnice między uczestnikami były wręcz minimalne, wynosiły zaledwie 0,5-2 pkt w ogólnej ocenie poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej. Patrząc przez pryzmat wyników Olimpiady organizatorzy zauważają, że na mazowieckiej wsi pracują bardzo dobrze wykształceni, wyróżniający się rozległą wiedzą młodzi rolnicy. Są świadomi zagrożeń wynikających z produkcji wielkotowarowej, wiedzą jakich działań należy unikać, by chronić środowisko naturalne, znają zasady prowadzenia gospodarstw ekologicznych, powody dla których ochrona bioróżnorodności i produkcja żywności w ramach systemów jakości jest ważna, dostrzegają znaczenie działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rzecz tworzenia miejsc pracy i rozwoju obszarów wiejskich.

Najlepsi otrzymali nagrody finansowe:

 • Marcin Chmielewski za zajęcie I miejsca – 1300 zł
 • Konrad Wiśniewski za zajęcie II miejsca – 1200 zł
 • Marcin Bartczak za zajęcie III miejsca – 1100 zł
 • Łukasz Olszewski za zajęcie IV miejsca – 1000 zł
 • Andrzej Sobiecki za zajęcie V miejsca – 900 zł

Uhonorowanie najlepszych nagrodami finansowymi to efekt Umowy nr W/UMWM-UF/UM/RW/1672 zawartej przez MODR z Województwem Mazowieckim w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021. MODR O/Poświętne w Płońsku otrzymał wsparcie w Konkursie KSOW nr 4/2020 w ramach Działania 11: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Nagrodami rzeczowymi za miejsca od VI do X uhonorowano następujących uczestników:

 • Rafał Ciecierski
 • Rafał Antoszewski
 • Dawid Gutkowski
 • Miłosz Burasiński
  Szymon Sikorski

Nagrody rzeczowe ufundowali dodatkowi Partnerzy KSOW: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Gmina Naruszewo, Zielone Mosty Narwi z Pomiechówka.

Pierwsza dziesiątka najlepszych młodych rolników otrzymała również roczną prenumeratę miesięcznika „Wieś Mazowiecka”.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom wysokiego poziomu wiedzy i życzymy sukcesów w pracy oraz udanych inicjatyw w środowisku wiejskim.

Tekst - Małgorzata Najechalska


                    logotypy PROW 2014-2020 - infografika


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009