Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Fundusze Europejskie wspierają Mazowsze w walce z Covid–19

24.08.2020

Rok 2020 postawił samorząd Mazowsza przed wielkim wyzwaniem – walką z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i ograniczaniem jej negatywnego wpływu na życie społeczno-gospodarcze. Skuteczną pomoc niosą fundusze europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej do placówek medycznych trafia specjalistyczny sprzęt do diagnostyki i leczenia pacjentów, a także środki ochrony dla lekarzy, ratowników medycznych oraz opiekunów środowiskowych. Szkoły przygotowywane są do prowadzenia edukacji zdalnej. Z pomocy finansowej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy stracili płynność finansową.

Sprzęt i środki ochrony dla placówek medycznych

Samorząd Województwa Mazowieckiego uruchomił w sumie ponad 224,9 mln zł europejskiego dofinansowania na doposażenie placówek medycznych w sprzęt i środki ochrony niezbędne do walki z epidemią koronawirusa. Cały czas trwają zakupy potrzebnego sprzętu i materiałów ochronnych. Z pomocy skorzystało 75 szpitali, zakładów opieki zdrowotnej, czy stacji pogotowia ratunkowego zlokalizowanych w m.in. Warszawie, Radomiu, Grójcu, Nowym Dworze Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, Ostrołęce, Wołominie, Wyszkowie, Grodzisku Mazowieckim, Konstancinie-Jeziornie, Nowym Mieście nad Pilicą, Przasnyszu, Mławie, Garwolinie, Płońsku, Ciechanowie, czy Płocku. Do placówek trafi w sumie m.in.: 70 respiratorów, 5 ambulansów, 120 łóżek szpitalnych i do intensywnej terapii, 182 kardiomonitory, 16 defibrylatorów i 14 aparatów rentgenowskich, 27 mln sztuk środków ochrony indywidualnej (np. maseczek, kombinezonów, przyłbic, rękawiczek, środków dezynfekujących), 1090 termometrów bezdotykowych, a także 20 zestawów do bezdotykowego pomiaru temperatury pozwalających na szybki jej pomiar u osób wchodzących do placówek. Stacje pogotowia ratunkowego wyposażone zostały z kolei w busy do transportu osób zakażonych koronawirusem.

Projekt pozakonkursowy pt. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Wartość projektu wynosi 255 mln zł, w tym  dofinansowanie z UE to 224,9 mln zł.

Pomoc dla zespołów ratownictwa medycznego

Prawie 24 mln zł z funduszy europejskich trafiło na wsparcie pięciu stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego z Warszawy, Ostrołęki, Siedlec, Płocka i Radomia. Wsparcie obejmuje sfinansowanie kosztów wynagrodzeń, dodatków specjalnych za pracę w godzinach nadliczbowych, pracę w warunkach szczególnego zagrożenia. Dzięki dofinansowaniu możliwe jest zatrudnienie dodatkowego personelu w sytuacji zwiększonego nasilenia pracą lub objęcia zespołu ratowniczego kwarantanną. Środki mogą zostać przeznaczone także np. na posiłki, dojazdy czy tymczasowe miejsca pobytu, pomoc psychologiczną i szkolenia.

Projekt pozakonkursowy pt. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” realizowany jest w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Wartość projektu wynosi 29,9 mln zł, a dofinansowanie z UE to 23,9 mln zł.

Pomoc dla osób świadczących usługi społeczne

Opiekunowie świadczący pomoc osobom niesamodzielnym i wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będą mogli w bezpieczny sposób kontynuować swoje działania dzięki decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego o dodatkowych funduszach na zapewnienie środków ochrony. Pomoc finansowa dla realizowanych już projektów społecznych pozwoli na zakup środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnego sprzętu do walki z epidemią, np. maseczek, gogli, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, kombinezonów, płynów dezynfekujących ciało i powierzchnie, naczyń higienicznych.

Dodatkowe środki przyznawane są na podstawie analizy potrzeb beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Przygotowanie do edukacji zdalnej

Jednym z kluczowych wyzwań jest zapewnienie dostępu do edukacji zdalnej. Dlatego samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 27,9 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej na wsparcie 236 mazowieckich szkół. Do placówek trafi niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt taki jak: tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety i oprogramowanie. Nauczyciele skorzystają natomiast ze szkoleń, które przygotują ich do nauczania online.

Projekt pozakonkursowy pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna. Wartość projektu wynosi 34,9 mln zł, a dofinansowanie z UE to 27,9 mln zł.

Dotacje dla przedsiębiorców

Fundusze europejskie pomagają też w utrzymaniu zatrudnienia. Przedsiębiorcy mogli ubiegać się za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy m.in. o dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

Do mikro i małych firm z branż znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej skierowane są natomiast dotacje na cele obrotowe. W ramach naboru wniosków trwającego się do 7 sierpnia o dofinansowanie mogli ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność turystyczną, wystawienniczą, artystyczną, gastronomiczną i hotelarską. W odpowiedzi  na ogłoszenie firmy złożyły 2,1 tys. wniosków na kwotę 81,4 mln zł. Co ważne, każdy złożony w konkursie wniosek zostanie oceniony, a o przyznaniu dotacji zadecyduje poziom spadku przychodów, a nie kolejność wpływu. Pula środków w konkursie to ponad 66,9  mln zł.

Pożyczki płynnościowe – cały czas trwa nabór wniosków

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pożyczki płynnościowe o wartości nawet 500 tys. zł. Pożyczki skierowane są do mikro, małych i średnich firm, które doświadczyły negatywnego wpływu epidemii na prowadzoną działalność (niezależnie od branży). Okres karencji może wynieść do 12 miesięcy, a okres spłaty do 5 lat. Środki znajdują się w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego, a wnioski przyjmują pośrednicy finansowi. Informacje o pożyczce dostępne są na stronie banku w zakładce poświęconej pożyczkom unijnym. Pula środków na pożyczki płynnościowe to prawie 80 mln zł.

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 To środki kierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Za ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada MJWPU oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji: na stronie serwisu Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009