Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Funkcjonowanie LGD, Nabywanie Umiejętności i Aktywizacja

Cel działania

Działanie zapewni sprawną i efektywną pracę lokalnych grup działania wybranych w ramach realizacji osi 4 PROW 2017-2013 oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji lokalnych strategii rozwoju. Działanie przyczyni się także do budowania kapitału społecznego na wsi, a poprzez to do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru oraz lepszego wykorzystania potencjału obszarów wiejskich.

Zakres pomocy

W ramach działania, pomoc jest przyznawana LGD na realizację aktywności zgodnie z listą kosztów kwalifikowalnych określoną w odrębnych przepisach. Pomoc przyznawana w ramach działania może w szczególności dotyczyć:

  • badań nad obszarem objętym LSR,
  • informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR,
  • szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR,
  • wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD i LSR,
  • szkolenia lokalnych liderów,
  • animowania społeczności lokalnych,
  • koszty bieżące LGD (koszty administracyjne związane z działalnością LGD).

Beneficjent

Lokalne grupy działania

 

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest na stronie poświęconej w całości działaniom PROW 2007-2013 na Mazowszu.

wstecz
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009