Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Poddziałanie - 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania" Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1839), opublikowane w dniu 9 listopada 2015r.

Do pobrania:

Uwaga!

Wnioskodawcy/Beneficjenci na etapie wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność zobowiązani są do przedstawienia klauzul informacyjnych oraz klauzul zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych osób występujących w poddziałaniu 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego PROW 2014-2020. Ponadto w stosunku do każdego uczestnika szkolenia również należy dokonać obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w poddziałaniu 19.3.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) poniżej zamieszczono aktualne wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w poddziałaniu 19.3.

Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.pdf

 

Formularze wniosków:

Wskazówki do formularzy wniosków

Wniosek o przyznanie pomocy

  • (wersja 2z) - obowiązuje od 15 kwietnia 2019 r.

otwórz - Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)

otwórz - Wniosek o przyznanie pomocy (excel)

otwórz - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 

otwórz - dane partnerów LGD (pdf) ark

otwórz - dane partnerów LGD (excel) ark

  • (wersja 1z) - aktualizacja 16 stycznia 2017 r.

otwórz - Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)

otwórz - Wniosek o przyznanie pomocy (excel)

otwórz - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 1z aktualizacja 16.01.2017 r.

 

Formularz umowy o przyznaniu pomocy

  • (wersja 3z) - obowiązuje od 15 kwietnia 2019 r.

otwórz - Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)

otwórz - Załącznik nr 1 zestawienie rzeczowo - finansowe operacji (.pdf)

otwórz - Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf)

otwórz - Załącznik nr 3 Informacja po realizacji operacji (pdf)

otwórz -  Załącznik nr 3 Informacja po realizacji operacji (excel)

otwórz - Załącznik nr 4 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  • (wersja 2z) - obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.

otwórz - Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)

otwórz - Załącznik nr 1 zestawienie rzeczowo - finansowe operacji (.pdf)

otwórz - Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf)

  • (wersja 1z)

otwórz - Umowa (pdf)

otwórz - Umowa (Word)

otwórz - Załącznik nr 1 (pdf)

otwórz - Załącznik nr 1 (excel)

otwórz - Załącznik nr 2 (pdf)

otwórz - Załącznik nr 2 (excel)

otwórz - Załącznik nr 3 (pdf)

otwórz - Załącznik nr 3 (Word)

otwórz - Załącznik nr 4 (pdf)

otwórz - Załącznik nr 4 (Word)

 

Wniosek o płatność

  • (wersja 2z) - obowiązuje od 16 kwietnia 2019 r.

otwórz - Wniosek o płatność (pdf)

otwórz  - Wniosek o płatność (excel)

otwórz - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

otwórz - dane partnerów LGD (pdf) ark

otwórz - dane partnerów LGD (excel) ark

  • (wersja 1z)

otwórz - Wniosek o płatność (pdf)

otwórz  - Wniosek o płatność (excel)

otwórz - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 

Informacja po realizacji operacji

otwórz - Informacja po realizacji operacji (pdf)

otwórz - Informacja po realizacji operacji (excel)

otwórz - informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji po realizacji operacji (pdf)

 

Sprawozdanie  z realizacji operacji oraz z realizacji projektu współpracy

otwórz - sprawozdanie  z realizacji operacji oraz z realizacji projektu współpracy (pdf)

otwórz - sprawozdanie  z realizacji operacji oraz z realizacji projektu współpracy (excel)

otwórz - informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza sprawozdania z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy (pdf)

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące poddziałania 19.3

Poniżej przedstawiamy zbiór pytań wraz z odpowiedziami ARiMR dotyczącymi poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupa działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Pisma MRiRW

pismo MRiRW - koszty poniesione przez zagranicznego partnera projektu współpracy

 

Pisma ARiMR

Pismo ARiMR - informacje dotyczące RODO

pismo ARiMR - sposób postępowania w przypadku dobrowolnego zwrotu środków wyprzedzającego finansowania/zaliczki

pismo ARiMR - zwiększenie budżetu na projekty współpracy w ramach LSR

pismo ARiMR - limit środków finansowych lokalnych grup działania

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009