Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Pytania i odpowiedzi dotyczące poddziałania 19.2

Poniżej przedstawiamy zbiór pytań wraz z odpowiedziami ARiMR dotyczącymi poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  • Pisma MRiRW

pismo MRiRW - tytuł prawny nie jest wymagany na etapie przyznawania pomocy

  • Pisma ARiMR

Pismo ARiMR - kwalifikowalność kosztów w ramach poddziałania

Pismo ARiMR - stanowisko MRiRW w sprawie utrzymania miejsc pracy

Pismo ARiMR - wyjaśnienia dotyczące zasad nadawania numerów identyfikacyjnych w bazie ZSZiK

Pismo ARiMR - wyjaśnienia dotyczące możliwości sprzedania w okresie związania z celem środka trwałego stanowiącego część zakresu rzeczowego operacji - 17.09.2019 r.

Pismo ARiMR - interpretacja dotycząca stanu prawnego stosowanego przy ocenie warunków przejęcia przez inny podmiot zobowiązań beneficjenta z poddziałania 19.2. - 14.08.2019 r.

Pismo ARiMR - wyjaśnienia dotyczące tworzenia sztucznych warunków w ramach zakresu „współpraca między podmiotami…” - 14.08.2019 r.

Pismo ARiMR - wyjaśnienia dotyczące przejęcia przez inny podmiot zobowiązań beneficjenta premii - 18.07.2019 r.

Pismo ARiMR – wyjaśnienia dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez Beneficjentki pobierające zasiłek macierzyński, realizujące operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Pismo ARiMR - informacje dotyczące RODO

Pismo ARiMR - wyjaśnienia dotyczące sposobu postępowania przy wyliczaniu poziomu zatrudnienia w ramach poddziałania 19.2

Pismo ARiMR - informacja o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego korzystania przez Beneficjenta z tzw. „ulgi na start” w ramach podejmowania działalności gospodarczej

Pismo ARiMR – w sprawie konieczności prowadzenia odrębnych rachunków bankowych na potrzeby wypłaty i rozliczenia wyprzedzającego finansowania oraz przyznanej pomocy.

Pismo ARiMR – rozliczenie wyprzedzającego finansowania w ramach wyodrębnionego rachunku bankowego.

Pismo ARiMR - sposób rozliczania wyprzedzającego finansowania wypłaconego przez ARiMR przy jednoczesnym korzystaniu przez LGD z pożyczki udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na operacje w ramach projektów grantowych.

pismo ARiMR – rozliczenie wyprzedzającego finansowania w ramach PROW  na lata 2014-2020

pismo ARiMR - interpretacja dotycząca uzyskania pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją

pismo ARiMR - sposób postępowania w przypadku dobrowolnego zwrotu środków wyprzedzającego finansowania/ zaliczki

pismo ARiMR - wyjaśnienia w zakresie poziomu dofinansowania

pismo ARiMR - zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie sekcji wskaźników obowiązkowych

pismo ARiMR - gdy o pomoc w poddziałaniu 19.2 występują wspólnicy spółki cywilnej na działalność prowadzoną w spółce

pismo ARiMR - czy w ramach konkursu organizowanego przez LGD - Rozwój firm może wystartować spółka z o. o., która została założona w 2016 roku.

pismo ARiMR - podejmowanie działalności w poddziałaniu 19.2 przez udziałowca i prezesa sp. z o.o.

pismo ARiMR - wnioskodawca ubiegający się o premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej

pismo ARiMR - osoba prawna - parafia (przebudowa ogrodzenia wokół obiektu sakralnego)

pismo ARiMR - sposób postępowania przy ocenie protestów wnioskodawców na decyzje LGD

pismo ARiMR - konieczność posiadania numerów identyfikacyjnych przez grantobiorców wnioskujących o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego

pismo ARiMR - wyjaśnienia dotyczące warunku niepodlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

pismo ARiMR - możliwość przyzania pomocy nadleśnictwu

pismo ARiMR - informacje dotyczące biznesplanu 3

pismo ARiMR - informacje dotyczące biznesplanu 2

pismo ARiMR - informacje dotyczące biznesplanu 1

pismo ARiMR - Czy możliwe jest dofinansowanie mobilnego inkubatora przetwórstwa lokalnego 12.01.2017 r.

pismo ARiMR - Czy materiały budowlane zakupione czy wniesione w postaci wkładu rzeczowego mogą być z rynku wtórnego (używane) oraz czy wnioskodawca może ubiegać sie o wsparcie jeżeli w CEDG widnieje od września 2016 r., natomiast działalnośc wykonuje od lat.

pismo ARiMR - umowa przedwstępna, kwota pomocy dla jednostek sektora finansów publicznych

pismo ARiMR - zakup smochodu osobowego w celu podjęcia działalności w zakresie nauki jazdy oraz czy możliwe jest wyposażenie istniejącej świetlicy

pismo ARiMR - wyjaśnienia w zakresie ustalania wysokości kwot pomocy

pismo ARiMR - przykład czy Stowarzyszenie otrzyma zwrot dofinansowania na poziomie kosztów kwalifikowanych, jeśli zgodnie z kosztorysem projekt będzie na wyższą kwotę

pismo ARiMR - wnioskodawca zamierza podjąc działalność w zakresie sprzedaży pojazdów używanych (autokomis) oraz transport osób

pismo ARiMR - wnioskodawca ubiegający się o premie

pismo ARiMR - znowelizowana Ustawa PZP

pismo ARiMR - pomoc de minimis

pismo ARiMR - podięcie działalności gospodarczej

pismo ARiMR - uszczegółowienie interpretacji nr 30 z dnia 21.09.2016 oraz czy operacja podlegająca na przygotowaniu gospodarstwa pod działanie agroturystyczne będzie kwalifikowalna

pismo ARiMR - odpowiedz na zapytanie w zakresie klasyfikacji działalności gospodarczej

pismo ARiMR - wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 z dnia 24 listopada 2016 r.

pismo ARiMR - w zakresie kwalifikacji działalności gospodarczej PKD

pismo ARiMR - czy w premii możliwe jest podjęcie działalności gospodarczej w formie innej niż jednoosobowa działalność gospodarcza

pismo ARiMR - czy dopuszczalna jest możliwość realizacji operacji metodą zaprojektuj i wybuduj

pismo ARiMR - odpowiedzi na pytania zadane pismem w dniu 9 września 2016 r.

pismo ARiMR - możliwość uzyskania wsparcia na budowę warsztatu samochodowego

pismo ARiMR - możliwość uzyskania wsparcia na zakup usługi polegającej na utworzeniu strony internetowej

pismo ARiMR - pomoc przyznana w wysokości 50 000 zł, a koszty poniesione 48 000 zł

pismo ARiMR - czy środki z LGD mogą być przeznaczone na budowę hali

pismo ARiMR - przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku remizy na potrzeby centrum kulturalno - rekreacyjnego

pismo ARiMR - czy jest możliwość skorzystania z dotacji na budowę stajni

pismo ARiMR - zapytania przesłane drogą elektroniczną w dniu 21 września 2016 r.

pismo ARiMR - czy wózek widłowy jest traktowany, jako środek transportu

pismo ARiMR - czy gmina może wnioskując do LGD część wartości kosztorysowej ująć w kosztach niekwalifikowanych

pismo ARiMR - czy mały przedsiębiorca moze wnioskować o przyznanie pomocy

pismo ARiMR - czy gmina może ogłosić postępowanie przetargowe

pismo ARiMR - zatrudnienie osoby współpracującej; wpis do CEIDG

pismo ARiMR - środki transportu (cd)

pismo ARiMR - środki transportu

pismo ARiMR - budowa ścieżek rowerowych lub chodników

pismo ARiMR - wyjaśnienia w zakresie 19.2

pismo ARiMR - czy LGD może być beneficjentem pomocy, na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa  lokalnego produktów rolnych.

  • Pisma SWM

pismo SWM - odpowiedz SW w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 24.02.2017 r.

pismo SWM - odpowiedzi na pytania przekazane przez Lokalne Grupy Działania 24.11.2016 r.

pismo SWM - kwalifikowalność kosztów inwestycyjnych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego oraz montażu siłowni plenerowej i ławek parkowych

pismo SWM - możliwość finansowania operacji ze środków pochodzących z dotacji celowej gminy udzielonej OSP na realizację operacji z udziałem EFRROW 

pismo SWM - odpowiedzi na pytania przekazane przez Lokalne Grupy Działania z terenu województwa mazowieckiego 26.10.2016 r.

pismo SWM -  zmiana nawierzchni drogi ze żwirowej na nawierzchnie asfaltową

pismo SWM - odpowiedzi na pytania przekazane przez Lokalne Grupy Działania z terenu województwa mazowieckiego

 

wstecz
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009