Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Uwaga!

Wnioskodawcy/Beneficjenci na etapie wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność zobowiązani są do przedstawienia klauzul informacyjnych oraz klauzul zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych osób występujących w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020.

Wzór dokumentu dotyczącego przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w poddziałaniu 19.2 (oświadczenie zawierające klauzule informacyjne i klauzule zgód).

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

(wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz

 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r. - otwórz

(wersja 2z) - otwórz

 

3) Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (excel) - otwórz

 

4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika "Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji" (pdf) - otwórz

 

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

 

6) Formularz wniosku o płatność

(wersja 5z) obowiązuje od 8 maja 2020 r.

 • Wniosek o płatność v 5z.xls - otwórz
 • Wniosek o płatność v 5z.pdf- otwórz

(wersja 4z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz

(wersja 3z) obowiązuje od 21 lipca 2017 r.

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz

(wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

 

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

(wersja 5z) obowiązuje od 8 maja 2020 r. - otwórz

(wersja 4z) obowiązuje od 16.10.2017 r. - otwórz

(wersja 3z) obowiązuje od 21 lipca 2017 r. - otwórz

(wersja 2z) - otwórz

wstecz
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009