Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Inaugurujące posiedzenie członków komisji dokonującej wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

http://www.prow.mazovia.pl/pl/aktualnosci/inaugurujace_posiedzenie_czlonkow_komisji.html

 

Zatwierdzenie wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w pracach komisji wybierającej strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

www.prow.mazovia.pl/pl/aktualnosci/wykaz_kandydatow_na_ekspertow.html

Ogłoszenie o konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

Link:

Ogłoszenie

 

Pytania i odpowiedzi MRiRW odnośnie konkursu na wybór lokalnych strategii rozwoju realizowanych w okresie 2014-2020

Do pobrania:

Pytania i odpowiedzi w sprawie tworzenia LSR.doc

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów i środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1755).

Do pobrania:

wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014-2020.pdf

Wytyczne MRiRW dla lokalnych grup działania w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (przekazane przez MRiRW pismem z dnia 4 grudnia 2015 r.)

Wytyczne obowiązywać będą od dnia zawarcia przez grupę umowy o warunkach i sporobie realizacji LSR. W przypadku, gdy dana grupa nie opracowała jeszcze dokumentów w powyższym zakresie, przed złożeniem wniosku o wybór LSR powinna zastosować rozwiązania wskazane w ww. wytycznych. Postępowanie to pozwoli uniknąć ewentualnego dostosowywania procedur na późniejszym etapie wdrażania LSR. Niezależnie od powyższego, nieuwzględnienie zapisów wytycznych w procedurach LGD na dzień złożenia wniosku o wybór LSR, nie może stanowić podstawy do żądania ich poprawienia i jedynie z tego powodu warunkowego wyboru LSR.

Do pobrania:

 Wytyczne_MRiRW_nr_1_1_2015.pdf

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009