Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

PROW 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Dokument określa cele, priorytety oraz zasady, na podstawie których będą wspierane działania dotyczące tej problematyki.

Realizowanie strategicznych założeń Programu możliwe jest dzięki działaniom podejmowanym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych. Wszystkie działania współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Dzięki pozyskanym środkom w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 możliwe jest dofinansowanie m.in. takich przedsięwzięć, jak budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków,  projektów obejmujących wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, a także szeroko pojęte kształtowanie przestrzeni publicznej.

W ramach PROW 2007-2013 zdefiniowano 4 osie:

Oś 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Oś 2 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Oś 4 - Leader

Samorząd Województwa Mazowieckiego wykonuje zadania Instytucji Wdrażającej, dotyczące wdrażania następujących działań objętych Programem:

  • Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
    - Schemat I Scalanie gruntów
    - Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
  • Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Leader

 

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest na stronie poświęconej w całości działaniom PROW 2007-2013 na Mazowszu.

wstecz
Portale regionalne
mapa
Cykl publikacji Zauważ PROW 2007-2013 wokół siebie
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009