Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Znamy laureatów konkursu „Innowator Mazowsza"

01.12.2020

Sześciu laureatów, siedem wyróżnień oraz pięć nagród przyznanych przez parnerów to wyniki tegorocznej, już XII edycji konkursu Innowator Mazowsza”. Co obecnie szczególnie ważne, kilka zwycięskich prac to nowatorskie innowacyjne rozwiązania w dziedzinie ochrony zdrowia, służące zabezpieczeniu odpowiedniej opieki nad osobami chorymi na COVID-19, stworzeniu bionicznej trzóstki czy walce z antybiotykoodpornością.

                      inforgrafika

Jak zauważa marszałek Adam Struzik rok 2020 jest rokiem wyjątkowym. – Dziś, gdy cały świat mierzy się z pandemią COVID-19, wiele branż polskiej gospodarki znajduje się w coraz gorszej sytuacji materialnej, a system ochrony zdrowia zmuszony jest do wielkiego wysiłku, zbliżając się niebezpiecznie do granic wydolności – potrzebujemy odważnych, innowacyjnych badań czy nowoczesnych narzędzi i rozwiązań, również w medycynie. Serdecznie gratuluję laureatom i wyróżnionym 12. edycji konkursu "Innowator Mazowsza". Dziękuję za Waszą pracę, w tym również tę naukową. Życzę pomyślności w pracy zawodowej.

Idea konkursu

Konkurs „Innowator Mazowsza" to projekt, w ramach którego wybierani są najlepsi i najbardziej innowacyjni naukowcy oraz najlepsze innowacyjne firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego. Niezmiennie od 12 lat, tematyką konkursu są: innowacje techniczne (produktowe i procesowe), organizacyjne i marketingowe o wysokim potencjale gospodarczym, które są już stosowane lub mogą zostać wdrożone do codziennej praktyki biznesowej.
Ideą konkursu jest wspieranie i promocja postaw proinnowacyjnych oraz budowanie świadomości wśród mieszkańców Mazowsza, w szczególności w środowisku naukowym oraz biznesowym odnośnie roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywaniu kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Konkurs ma także za zadanie rozwijanie współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a środowiskiem nauki i biznesu.

Partnerzy

Projekt od lat prowadzony jest przy współudziale partnerów, którzy służą wsparciem zarówno w kwestii rozpowszechniania informacji o konkursie, ale są także fundatorami nagród. W tym roku w ich gronie znaleźli się: Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, Miasto Stołeczne Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, AgriTech Hub Sp. z o.o., Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.

Przebieg konkursu

Tegoroczna edycja była nie lada wyzwaniem, podkreśla z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Aleksandra Szwed i dodaje: – Pandemia koronawirusa pokrzyżowała wiele planów, odwołano większość spotkań, całość naszej aktywności od procesu aplikacji, przez ocenę, spotkania ekspertów aż po posiedzenie kapituły przeniosła się do sieci.

Nagrody są przyznawane w 2 kategoriach: Innowacyjny Naukowiec oraz Innowacyjna Firma. W tym roku, spośród 48 aplikacji konkursowych, kapituła konkursu zadecydowała o wyborze 6 laureatów oraz przyznaniu 7 wyróżnień.

Ogłoszenie laureatów i wyróżnionych odbyło się 30 listopada podczas specjalnego spotkania online. Spotkanie prowadził przewodniczący konkursowego Panelu Ekspertów Michał Misztal – CEO Startup Academy.

Laureaci

W kategorii Innowacyjny Naukowiec (dla naukowców, którzy obronili pracę doktorską lub ukończyli przewód doktorski po 1 stycznia 2016 r. w jednostkach naukowych na terenie województwa mazowieckiego) wyłonionych zostało 3 laureatów oraz przyznane zostały 4 wyróżnienia:

 • I miejsce (20 tys. zł) dr Artur Wiktor (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – za pracę pt. „Badanie wpływu pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na przebieg suszenia i zamrażania tkanki roślinnej oraz jej wybrane właściwości";
 • II miejsce (15 tys. zł) dr Małgorzata Wolska-Pietkiewicz (Politechnika Warszawska) – za pracę pt. „Alkilocynkowe pochodne związków fosforoorganicznych: synteza, budowa i transformacje do nanokrystalicznego ZnO";
 • III miejsce (10 tys. zł) dr Jarosław Biliński (Warszawski Uniwersytet Medyczny) – za pracę pt. „Kolonizacja jelit przez bakterie antybiotykooporne u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego: znaczenie kliniczne i strategia postępowania";
 • wyróżnienie dr Grzegorz Szczepaniak (Uniwersytet Warszawski) – za pracę pt. „Izocyjanki jako zmiatacze metali";
 • wyróżnienie dr Rami Faraja (Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk) – za pracę pt. „Opracowanie układów samoadaptacyjnych do łagodzenia odpowiedzi wywołanej wymuszeniem dynamicznym";
 • wyróżnienie dr Małgorzata Głuszek (Politechnika Warszawska) – za pracę pt. „Badania procesów fizykochemicznych zachodzących w płynach zagęszczanych ścinaniem stosowanych w materiałach do absorpcji energii";
 • wyróżnienie dr Bartosz Hamankiewicz (Politechnika Warszawska) – za pracę pt. „Właściwości elektrochemiczne modyfikowanego tlenku litowo-manganowego o strukturze spinelu jako nowego materiału katodowego w ogniwach litowo-jonowych".

W kategorii Innowacyjna Firma (dla firm sektora MŚP, założonych i prowadzonych na terenie województwa mazowieckiego nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r.) wyłonionych zostało 3 laureatów i przyznane zostały 3 wyróżnienia:

 • I miejsce (30 tys. zł) HealthUp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – za projekt pn. „Zdalny system domowego monitorowania pacjentów z astmą, POChP oraz pacjentów wysokiego ryzyka zakażonych COVID-19".
 • II miejsce (20 tys. zł) Polbionica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – za projekt pn. „Bioniczna trzustka – biodrukowanie rusztowań 3D z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę";
 • III miejsce (15 tys. zł) Michał Ordak Ekspertstat z siedzibą w Warszawie – za projekt pn. „Poprawa jakości życia poprzez międzynarodowe wdrażanie usług związanych z ekspercką wiedzą biostatystyczną";
 • wyróżnienie Lumichem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – za projekt pn. „Zabezpieczanie powierzchni publicznych fotoaktywną powłoką przeciwdrobnoustrojową Titansolid";
 • wyróżnienie WaSH Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – za projekt pn. „CampTap – najbardziej mobilna umywalka z kranem na świecie";
 • wyróżnienie QuickerSim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – za projekt pn. „HVAC Digital twin – oprogramowanie do projektowania i symulacji układów klimatyzacji i ogrzewania autobusów elektrycznych".

Nagrody od partnerów

 • Politechnika Warszawska – udział w kursie przygotowującym do rozpoczęcia działalności gospodarczej pn. „Od pomysłu do projektu biznesowego” – edycja 2021 – dla dr Dawida Kuchty;
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – konsultacje z pracownikami SGH specjalizującymi się w rozwijaniu innowacji. Konsultacje merytoryczne dla firm z zakresu finansowania, marketingu, aspektów podatkowych, analiz strategicznych. Dostęp do strefy coworkingowej SGH. Możliwość prezentacji rozwiązań przed gronem inwestorów związanych z SGH. Możliwy udział w programie mentoringowym SGH – dla dr Artura Wiktora oraz firmy PLACEME.PL;
 • Uniwersytet Warszawski – voucher na bezpłatny udział w studiach podyplomowych oferowanych przez Wydział Zarządzania UW – dla firmy Healthup Sp. z o.o.;
 • Agri Tech Hub Asi sp. z o.o. – pakiet „Biznes i PR”, czyli indywidualne spotkania w formie warsztatowej z ekspertami funduszy w obszarze mentoringu i oceny potencjału biznesowego projektu, szans na jego komercjalizację oraz promocji firmy i budowania jej profesjonalnego wizerunku, w wymiarze 5 h – dla firmy Foodsie Sp. z o.o.;
 • Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet – imienny otwarty, roczny bilet na spotkania Sieci Przedsiębiorczych Kobiet o wartości 10 tys. zł – dla firmy DESIGN PROVISION S.C.

Opisy zwycięskich projektów

HealthUp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – projekt pn. „Zdalny system domowego monitorowania pacjentów z astmą, POChP oraz pacjentów wysokiego ryzyka zakażonych Covid-19". Firma HealthUp stworzyła urządzenie AioCare. To osobisty system do monitorowania i leczenia chorób płuc. Pozwala wygodnie monitorować stan zdrowia, objawy choroby i przyjmowane leki. Lekarz widzi aktualizowane na bieżąco dane w swoim panelu, a dzięki aplikacji pacjent może konsultować się z lekarzem i unikać zaostrzeń chorobowych, dzięki indywidualnemu leczeniu, opartemu o rzeczywiste wyniki. Nowa wersja AIOCare, pozostająca na etapie przedwdrożeniowym, dodatkowo zawiera wbudowany w urządzenie oksy­metr oraz aplikację zarządzania astmą i pozostałymi przewlekłymi chorobami płuc.

Polbionica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – projekt pn. „Bioniczna trzustka – biodrukowanie rusztowań 3D z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę". Bioniczna trzustka to pierwszy w Polsce unaczyniony narząd z drukarki 3D, zbudowany z żywych komórek i wysp trzustkowych. Jej zadaniem jest przywrócenie zdolności organizmu do regulowania poziomu cukru we krwi, tak jak robi to „normalna” trzustka. Innowacyjność rozwiązania spółki Polbionica polega na wykorzystaniu unikalnej technologii i pionierskich badań nad organizmem ludzkim.

Michał Ordak Ekspertstat z siedzibą w Warszawie – projekt pn. „Poprawa jakości życia poprzez międzynarodowe wdrażanie usług związanych z ekspercką wiedzą biostatystyczną". Ekspertstat jest firmą, która specjalizuje się w profesjonalnym wykonywaniu analiz statystycznych wszelkich badań, grantów, projektów, publikacji, etc. Firma, założona i prowadzona przez doktora Michała Ordaka, współpracuje z wiodącymi ośrodkami naukowymi i prywatnymi inwestorami na całym świecie. W ostatnich latach firma przeanalizowała ponad 50 tys. prac w różnych dziedzinach nauk medycznych i farmaceutycznych na całym świecie oraz zrecen­zowała ponad 5000 publikacji pochodzących z różnych czasopism pod kątem poprawności w zakresie przeprowadzonej analizy statystycznej. Firma realizuje liczne innowacyjne usługi, wśród których znajdziemy wykrywanie oszustw statystycznych dokonywanych np. w celu szybszego opublikowania uzyskanych wyników bądź tworzenie modeli statystycznych celem polepszenia jakości życia pacjentów.

dr Artur Wiktor – praca doktorska pt. „Badanie wpływu pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na przebieg suszenia i zamrażania tkanki roślinnej oraz jej wybrane właściwości". W swojej pracy dr Artur Wiktor przedstawia wpływ PEF na właściwości surowców roślinnych oraz na przebieg ich suszenia, zamrażania a także jakość produktów. W pracy wykorzystano jabłka i marchew, które stanowią bardzo ważne surowce w polskiej gospodarce. Suszenie oraz zamrażanie, to procesy należące do najbardziej popularnych, a jednocześnie najbardziej energochłonnych metod utrwalania i przetwarzania żywności – dlatego też były przedmiotem prowadzonych badań. Przeprowadzone eksperymenty wykazują, że aplikacja PEF pozwala kształtować właściwości świeżego jabłka i marchwi. Jabłko oraz marchew poddane działaniu pola elektrycznego charakteryzowały się większą zawartością (ekstrakcyjnością) odpowiednio: polifenoli oraz karotenoidów, które działają jako przeciwutleniacze. Dodatkowo, pozytywnej zmianie ulegają właściwości, które odpowiadają za teksturę produktu.

dr Małgorzata Wolska-Pietkiewicz – praca pt. „Alkilocynkowe pochodne związków fosforoorganicznych: synteza, budowa i transformacje do nanokrystalicznego ZnO". Innowacyjność opracowanej przez dr Małgo­rzatę Wolską-Pietkiewicz metody metaloorganicznej stanowi możliwość „programowania” finalnych wła­ściwości nanomateriału. Jak uzyskać nanocząstki ZnO dostosowane do konkretnych potrzeb? To proste - odpowiednio zaprojektowany prekursor cynkoorganiczny poddajemy w sposób kontrolowany ekspozycji na powietrze atmosferyczne – i gotowe! Ponadto, możemy „programować” nanocząstki ZnO tak, aby tworzyły układy koloidalne, stabilne w środowisku wodnym oraz aby były niemal całkowicie nietoksyczne. Jest to znaczący postęp w porównaniu z powszechnie stosowanymi nieorganicznymi metodami syntezy, pozwalającymi jedynie na otrzymanie materiału bazowego, którego dostosowanie do konkretnych potrzeb jest procesem wieloetapowym i zazwyczaj mało skutecznym.

dr Jarosław Biliński – praca pt. „Kolonizacja jelit przez bakterie antybiotykooporne u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego: znaczenie kliniczne i strategia postępowania". Badania dra J. Bilińskiego przyczyniły się do pojawienia nowej metody walki z antybiotykoopornością, a w ich efekcie założenia spółki spin off Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o nazwie Human Biome Institute, w której prowadzona jest produkcja preparatów mikrobioty jelitowej, bank dawców mikrobioty jelitowej oraz badania naukowe nad zastosowaniem mikrobioty jelitowej do leczenia pacjentów, w tym do dekolonizacji bakterii antybiotykoopornych. Daje to nadzieję na całkowite wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie w całym województwie mazowieckim, ale i Polsce, liczby pacjentów skolonizowanych lub zakażonych bakteriami antybiotykoopornymi.

Źródło: www.mazovia.pl

Sześciu laureatów, siedem wyróżnień oraz pięć nagród przyznanych przez parnerów to wyniki tegorocznej, już XII edycji konkursu Innowator Mazowsza”. Co obecnie szczególnie ważne, kilka zwycięskich prac to nowatorskie innowacyjne rozwiązania w dziedzinie ochrony zdrowia, służące zabezpieczeniu odpowiedniej opieki nad osobami chorymi na COVID-19, stworzeniu bionicznej trzóstki czy walce z antybiotykoodpornością.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik rok 2020 jest rokiem wyjątkowym. – Dziś, gdy cały świat mierzy się z pandemią COVID-19, wiele branż polskiej gospodarki znajduje się w coraz gorszej sytuacji materialnej, a system ochrony zdrowia zmuszony jest do wielkiego wysiłku, zbliżając się niebezpiecznie do granic wydolności – potrzebujemy odważnych, innowacyjnych badań czy nowoczesnych narzędzi i rozwiązań, również w medycynie. Serdecznie gratuluję laureatom i wyróżnionym 12. edycji konkursu "Innowator Mazowsza". Dziękuję za Waszą pracę, w tym również tę naukową. Życzę pomyślności w pracy zawodowej.

Idea konkursu

Konkurs „Innowator Mazowsza" to projekt, w ramach którego wybierani są najlepsi i najbardziej innowacyjni naukowcy oraz najlepsze innowacyjne firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego. Niezmiennie od 12 lat, tematyką konkursu są: innowacje techniczne (produktowe i procesowe), organizacyjne i marketingowe o wysokim potencjale gospodarczym, które są już stosowane lub mogą zostać wdrożone do codziennej praktyki biznesowej.
Ideą konkursu jest wspieranie i promocja postaw proinnowacyjnych oraz budowanie świadomości wśród mieszkańców Mazowsza, w szczególności w środowisku naukowym oraz biznesowym odnośnie roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywaniu kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Konkurs ma także za zadanie rozwijanie współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a środowiskiem nauki i biznesu.

Partnerzy

Projekt od lat prowadzony jest przy współudziale partnerów, którzy służą wsparciem zarówno w kwestii rozpowszechniania informacji o konkursie, ale są także fundatorami nagród. W tym roku w ich gronie znaleźli się: Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, Miasto Stołeczne Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, AgriTech Hub Sp. z o.o., Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.

Przebieg konkursu

Tegoroczna edycja była nie lada wyzwaniem, podkreśla z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Aleksandra Szwed i dodaje: – Pandemia koronawirusa pokrzyżowała wiele planów, odwołano większość spotkań, całość naszej aktywności od procesu aplikacji, przez ocenę, spotkania ekspertów aż po posiedzenie kapituły przeniosła się do sieci.

Nagrody są przyznawane w 2 kategoriach: Innowacyjny Naukowiec oraz Innowacyjna Firma. W tym roku, spośród 48 aplikacji konkursowych, kapituła konkursu zadecydowała o wyborze 6 laureatów oraz przyznaniu 7 wyróżnień.

Ogłoszenie laureatów i wyróżnionych odbyło się 30 listopada podczas specjalnego spotkania online. Spotkanie prowadził przewodniczący konkursowego Panelu Ekspertów Michał Misztal – CEO Startup Academy.

Laureaci

W kategorii Innowacyjny Naukowiec (dla naukowców, którzy obronili pracę doktorską lub ukończyli przewód doktorski po 1 stycznia 2016 r. w jednostkach naukowych na terenie województwa mazowieckiego) wyłonionych zostało 3 laureatów oraz przyznane zostały 4 wyróżnienia:

 • I miejsce (20 tys. zł) dr Artur Wiktor (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – za pracę pt. „Badanie wpływu pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na przebieg suszenia i zamrażania tkanki roślinnej oraz jej wybrane właściwości";
 • II miejsce (15 tys. zł) dr Małgorzata Wolska-Pietkiewicz (Politechnika Warszawska) – za pracę pt. „Alkilocynkowe pochodne związków fosforoorganicznych: synteza, budowa i transformacje do nanokrystalicznego ZnO";
 • III miejsce (10 tys. zł) dr Jarosław Biliński (Warszawski Uniwersytet Medyczny) – za pracę pt. „Kolonizacja jelit przez bakterie antybiotykooporne u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego: znaczenie kliniczne i strategia postępowania";
 • wyróżnienie dr Grzegorz Szczepaniak (Uniwersytet Warszawski) – za pracę pt. „Izocyjanki jako zmiatacze metali";
 • wyróżnienie dr Rami Faraja (Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk) – za pracę pt. „Opracowanie układów samoadaptacyjnych do łagodzenia odpowiedzi wywołanej wymuszeniem dynamicznym";
 • wyróżnienie dr Małgorzata Głuszek (Politechnika Warszawska) – za pracę pt. „Badania procesów fizykochemicznych zachodzących w płynach zagęszczanych ścinaniem stosowanych w materiałach do absorpcji energii";
 • wyróżnienie dr Bartosz Hamankiewicz (Politechnika Warszawska) – za pracę pt. „Właściwości elektrochemiczne modyfikowanego tlenku litowo-manganowego o strukturze spinelu jako nowego materiału katodowego w ogniwach litowo-jonowych".

W kategorii Innowacyjna Firma (dla firm sektora MŚP, założonych i prowadzonych na terenie województwa mazowieckiego nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r.) wyłonionych zostało 3 laureatów i przyznane zostały 3 wyróżnienia:

 • I miejsce (30 tys. zł) HealthUp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – za projekt pn. „Zdalny system domowego monitorowania pacjentów z astmą, POChP oraz pacjentów wysokiego ryzyka zakażonych COVID-19".
 • II miejsce (20 tys. zł) Polbionica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – za projekt pn. „Bioniczna trzustka – biodrukowanie rusztowań 3D z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę";
 • III miejsce (15 tys. zł) Michał Ordak Ekspertstat z siedzibą w Warszawie – za projekt pn. „Poprawa jakości życia poprzez międzynarodowe wdrażanie usług związanych z ekspercką wiedzą biostatystyczną";
 • wyróżnienie Lumichem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – za projekt pn. „Zabezpieczanie powierzchni publicznych fotoaktywną powłoką przeciwdrobnoustrojową Titansolid";
 • wyróżnienie WaSH Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – za projekt pn. „CampTap – najbardziej mobilna umywalka z kranem na świecie";
 • wyróżnienie QuickerSim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – za projekt pn. „HVAC Digital twin – oprogramowanie do projektowania i symulacji układów klimatyzacji i ogrzewania autobusów elektrycznych".

Nagrody od partnerów

 • Politechnika Warszawska – udział w kursie przygotowującym do rozpoczęcia działalności gospodarczej pn. „Od pomysłu do projektu biznesowego” – edycja 2021 – dla dr Dawida Kuchty;
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – konsultacje z pracownikami SGH specjalizującymi się w rozwijaniu innowacji. Konsultacje merytoryczne dla firm z zakresu finansowania, marketingu, aspektów podatkowych, analiz strategicznych. Dostęp do strefy coworkingowej SGH. Możliwość prezentacji rozwiązań przed gronem inwestorów związanych z SGH. Możliwy udział w programie mentoringowym SGH – dla dr Artura Wiktora oraz firmy PLACEME.PL;
 • Uniwersytet Warszawski – voucher na bezpłatny udział w studiach podyplomowych oferowanych przez Wydział Zarządzania UW – dla firmy Healthup Sp. z o.o.;
 • Agri Tech Hub Asi sp. z o.o. – pakiet „Biznes i PR”, czyli indywidualne spotkania w formie warsztatowej z ekspertami funduszy w obszarze mentoringu i oceny potencjału biznesowego projektu, szans na jego komercjalizację oraz promocji firmy i budowania jej profesjonalnego wizerunku, w wymiarze 5 h – dla firmy Foodsie Sp. z o.o.;
 • Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet – imienny otwarty, roczny bilet na spotkania Sieci Przedsiębiorczych Kobiet o wartości 10 tys. zł – dla firmy DESIGN PROVISION S.C.

Opisy zwycięskich projektów

HealthUp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – projekt pn. „Zdalny system domowego monitorowania pacjentów z astmą, POChP oraz pacjentów wysokiego ryzyka zakażonych Covid-19". Firma HealthUp stworzyła urządzenie AioCare. To osobisty system do monitorowania i leczenia chorób płuc. Pozwala wygodnie monitorować stan zdrowia, objawy choroby i przyjmowane leki. Lekarz widzi aktualizowane na bieżąco dane w swoim panelu, a dzięki aplikacji pacjent może konsultować się z lekarzem i unikać zaostrzeń chorobowych, dzięki indywidualnemu leczeniu, opartemu o rzeczywiste wyniki. Nowa wersja AIOCare, pozostająca na etapie przedwdrożeniowym, dodatkowo zawiera wbudowany w urządzenie oksy­metr oraz aplikację zarządzania astmą i pozostałymi przewlekłymi chorobami płuc.

Polbionica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – projekt pn. „Bioniczna trzustka – biodrukowanie rusztowań 3D z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę". Bioniczna trzustka to pierwszy w Polsce unaczyniony narząd z drukarki 3D, zbudowany z żywych komórek i wysp trzustkowych. Jej zadaniem jest przywrócenie zdolności organizmu do regulowania poziomu cukru we krwi, tak jak robi to „normalna” trzustka. Innowacyjność rozwiązania spółki Polbionica polega na wykorzystaniu unikalnej technologii i pionierskich badań nad organizmem ludzkim.

Michał Ordak Ekspertstat z siedzibą w Warszawie – projekt pn. „Poprawa jakości życia poprzez międzynarodowe wdrażanie usług związanych z ekspercką wiedzą biostatystyczną". Ekspertstat jest firmą, która specjalizuje się w profesjonalnym wykonywaniu analiz statystycznych wszelkich badań, grantów, projektów, publikacji, etc. Firma, założona i prowadzona przez doktora Michała Ordaka, współpracuje z wiodącymi ośrodkami naukowymi i prywatnymi inwestorami na całym świecie. W ostatnich latach firma przeanalizowała ponad 50 tys. prac w różnych dziedzinach nauk medycznych i farmaceutycznych na całym świecie oraz zrecen­zowała ponad 5000 publikacji pochodzących z różnych czasopism pod kątem poprawności w zakresie przeprowadzonej analizy statystycznej. Firma realizuje liczne innowacyjne usługi, wśród których znajdziemy wykrywanie oszustw statystycznych dokonywanych np. w celu szybszego opublikowania uzyskanych wyników bądź tworzenie modeli statystycznych celem polepszenia jakości życia pacjentów.

dr Artur Wiktor – praca doktorska pt. „Badanie wpływu pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na przebieg suszenia i zamrażania tkanki roślinnej oraz jej wybrane właściwości". W swojej pracy dr Artur Wiktor przedstawia wpływ PEF na właściwości surowców roślinnych oraz na przebieg ich suszenia, zamrażania a także jakość produktów. W pracy wykorzystano jabłka i marchew, które stanowią bardzo ważne surowce w polskiej gospodarce. Suszenie oraz zamrażanie, to procesy należące do najbardziej popularnych, a jednocześnie najbardziej energochłonnych metod utrwalania i przetwarzania żywności – dlatego też były przedmiotem prowadzonych badań. Przeprowadzone eksperymenty wykazują, że aplikacja PEF pozwala kształtować właściwości świeżego jabłka i marchwi. Jabłko oraz marchew poddane działaniu pola elektrycznego charakteryzowały się większą zawartością (ekstrakcyjnością) odpowiednio: polifenoli oraz karotenoidów, które działają jako przeciwutleniacze. Dodatkowo, pozytywnej zmianie ulegają właściwości, które odpowiadają za teksturę produktu.

dr Małgorzata Wolska-Pietkiewicz – praca pt. „Alkilocynkowe pochodne związków fosforoorganicznych: synteza, budowa i transformacje do nanokrystalicznego ZnO". Innowacyjność opracowanej przez dr Małgo­rzatę Wolską-Pietkiewicz metody metaloorganicznej stanowi możliwość „programowania” finalnych wła­ściwości nanomateriału. Jak uzyskać nanocząstki ZnO dostosowane do konkretnych potrzeb? To proste - odpowiednio zaprojektowany prekursor cynkoorganiczny poddajemy w sposób kontrolowany ekspozycji na powietrze atmosferyczne – i gotowe! Ponadto, możemy „programować” nanocząstki ZnO tak, aby tworzyły układy koloidalne, stabilne w środowisku wodnym oraz aby były niemal całkowicie nietoksyczne. Jest to znaczący postęp w porównaniu z powszechnie stosowanymi nieorganicznymi metodami syntezy, pozwalającymi jedynie na otrzymanie materiału bazowego, którego dostosowanie do konkretnych potrzeb jest procesem wieloetapowym i zazwyczaj mało skutecznym.

dr Jarosław Biliński – praca pt. „Kolonizacja jelit przez bakterie antybiotykooporne u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego: znaczenie kliniczne i strategia postępowania". Badania dra J. Bilińskiego przyczyniły się do pojawienia nowej metody walki z antybiotykoopornością, a w ich efekcie założenia spółki spin off Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o nazwie Human Biome Institute, w której prowadzona jest produkcja preparatów mikrobioty jelitowej, bank dawców mikrobioty jelitowej oraz badania naukowe nad zastosowaniem mikrobioty jelitowej do leczenia pacjentów, w tym do dekolonizacji bakterii antybiotykoopornych. Daje to nadzieję na całkowite wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie w całym województwie mazowieckim, ale i Polsce, liczby pacjentów skolonizowanych lub zakażonych bakteriami antybiotykoopornymi.

Źródło: www.mazovia.pl


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009