Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Nazwa operacji - „Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Siedleckiego”

Operacja został zrealizowana przez partnera KSOW: Powiat Siedlecki

Celem Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych była szeroko rozumiana aktywizacja mieszkańców powiatu siedleckiego, organizacji pozarządowych, beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów UE, poprzez wykorzystanie dobrych praktyk z dotychczasowej działalności organizacji pozarządowych oraz wskazanie możliwości rozwoju obszarów wiejskich poprzez oddolne inicjatywy w ramach grup nieformalnych, biorąc aktywny udział w planowaniu, konsultacjach i wykonaniu inwestycji.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu sektora NGO możliwe jest lepsze wykorzystanie i zarządzanie lokalnymi zasobami. Kolejnym celem było promowanie wykorzystania funduszy europejskich np. w celu tworzenia nowych miejsc pracy, aktywizacji ludności wiejskiej, a także pokazanie przykładów podnoszenia jakości życia na obszarach wiejskich, zwiększanie potencjału kapitału społecznego, dzielenie się pomysłami, promocja zrealizowanych projektów na podstawie dotychczasowej działalności sektora NGO.

W ramach operacji zrealizowano następujące działania:

  • Wydano publikację pn. „Organizacje pozarządowe działające w powiecie siedleckim”

                    

  • Zorganizowano dwa spotkania Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Siedleckiego.                    

                         

                          

                          

                          


Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

wstecz
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009