Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Nazwa operacji - „Postaw na zrównoważoną promocję regionu”

Operacja został zrealizowana przez partnera KSOW - Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”

Głównym celem Projektu była promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terenach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” oraz jej Partnera Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”. Szczegółowymi celami Projektu było: zwiększenie rozpoznawalności obydwu LDG; wzrost świadomości mieszkańców obszarów co do geograficznej przynależności do jednej z tych Grup Działania, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w działalność obydwu Stowarzyszeń oraz promocja wspólnego kalendarza imprez, organizacja wspólnych warsztatów. Dzięki realizacji składowych zadań operacji, mieszkańcy uzyskali większą wiedzę o zrównoważonym rozwoju ich terenów a także o aktywnościach obydwu podmiotów, co wiązało z większym zaangażowaniem w realizowane przez nie działania oraz uczestnictwem w okolicznościowych oraz cyklicznych wydarzeniach przez nie organizowanych. Obie Lokalne Grupy Działania są prężnie działającymi Stowarzyszeniami, jednak z uwagi na rozpiętość terenu, informacje o planowanych imprezach nie docierają do wszystkich mieszkańców. Dzięki szeroko zakrojonej akcji promocyjnej w atrakcyjnej i nowoczesnej formie, mieszkańcy terenów wiejskich, zostali pełniej włączeni w wiele zadań realizowanych przez LGD w miejscach ich zamieszkania i bliskiej okolicy. Wzrost świadomości zaowocuje także większym włączeniem ludzi w społeczne działania realizowane na rzecz ich „małych ojczyzn”.

W ramach operacji zrealizowano następujące działania:

  • organizacja konferencji
  • przeprowadzenie 6 warsztatów
  • druk plakatów informujących o projekcie
  • druk ulotki informacyjnej o wspólnym przedsięwzięciu realizowanym na terenach LGD, służącej promocji projektu
  • druk folderu informacyjnego o działaniach prowadzonych przez LGD-y
  • opracowanie materiału i druk ulotki Questu rowerowego dla obszaru LGD "Ziemia Chełmońskiego" i LGD "Zielone sąsiedztwo"
  • organizacja rajdu rowerowego zakończonego ogniskiem
  • projekt i wykonanie gadżetu promocyjnego


Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

wstecz
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009