Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zasady partnerstwa

Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) uczestnikami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będą podmioty, które są aktywnie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażą chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji w tym zakresie. Będą to przede wszystkim na poziomie krajowym i regionalnym:

 • urzędy administracji rządowej zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich, w tym instytucje odpowiedzialne za Fundusze Strukturalne,
 • samorządy województw, gmin i powiatów,
 • organizacje branżowe,
 • organizacje spółdzielcze,
 • izby rolnicze,
 • instytuty resortowe,
 • podmioty gospodarcze,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • organizacje pozarządowe, szczególnie działające w sektorze rolno-spożywczym lub zajmujące się szeroko rozumianym rozwojem obszarów wiejskich,
 • państwowe jednostki doradztwa rolniczego,
 • służby ochrony przyrody,
 • lokalne grupy działania (LGD), ich działające formalnie i nieformalnie sieci oraz inne sieci mające znaczenie w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu lokalnym,
 • szkoły średnie i wyższe.

Lista podmiotów należących do Sieci będzie mogła zostać w przyszłości poszerzona, również w związku z konkretnymi potrzebami dotyczącymi realizacji zadań przewidzianych w Planach działania KSOW na kolejne lata.

Istotną kwestią jest powszechność i łatwy dostęp do informacji dotyczącej, kto wchodzi w skład podmiotów, dlatego też lista będzie publikowana na stronie internetowej i na bieżąco aktualizowana.

Wykaz partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) jest przygotowywany na podstawie formularzy zgłoszeniowych wypełnionych za pomocą rejestracji elektronicznej pod adresem: ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

 

wstecz
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009