Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

O Zielonym Ładzie na posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów

20.11.2020

Uczestnicy posiedzenia Grupy Roboczej Europejskiego Komitetu Regionów „Zielony Ład w terenie” rozmawiali m.in. na temat prac realizowanych lokalnie i regionalnie w ramach Zielonego Ładu. Był to temat drugiej części spotkania i zarazem wkład w dobiegający już końca Europejski Tydzień Regionów i Miast. W spotkaniu online uczestniczył marszałek Adam Struzik.

                      inforgrafika

Grupa Robocza Europejskiego Komitetu Regionów „Zielony Ład w terenie” to zespół interdyscyplinarny, koordynowany przez Przewodniczącego Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE). Jednym z  członków tej komisji jest marszałek Adam Struzik.

Prelegentami podczas części spotkania dot. Zielonego Ładu, było siedmiu sprawozdawców Europejskiego Komitetu Regionów. Opracowują oni, w ramach prac w poszczególnych komisjach, opinie związane z Zielonym Ładem. Marszałek Adam Struzik – jako członek Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) – omówił wyzwania dla transportu publicznego w miastach i regionach metropolitalnych. Jest to też przedmiot jego opinii, którą przyjęła 24 września br. Komisja COTER (opinia oczekuje obecnie na końcowe przyjęcie na grudniowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów).

W swoim wystąpieniu marszałek Adam Struzik przedstawił szanse i wyzwania stojące przed regionami i miastami w promowaniu ekologicznego i zrównoważonego transportu publicznego. Przybliżył też, jak na szczeblu europejskim i krajowym można go wspierać.

Transport jest kluczowym obszarem dla COTER w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Odpowiada za prawie jedną piątą całkowitej emisji gazów cieplarnianych (GHG) w Europie i jest jedynym sektorem, w którym emisje gazów cieplarnianych nie spadły od 1990 r. Ma to ogromny wpływ regionalny i lokalny, np. z powodu zatłoczenia i złej jakości powietrza na obszarach miejskich – wyjaśnił marszałek.

Dlatego w swojej opinii marszałek podkreślił m.in. konieczność inwestowania w innowacyjne technologie zeroemisyjne oraz wdrażanie programów dotacji dla czystych pojazdów i stacji tankowania paliw alternatywnych (zwłaszcza na obszarach wiejskich).

Komisja COTER – zajmując się polityką transportową – promuje współpracę w ramach scentralizowanych działań na szczeblu UE, tak by władze lokalne i regionalne mogły prezentować najlepsze praktyki w zakresie ekologicznej i czystej mobilności miejskiej (w tym rozwiązania technologiczne, zielone zamówienia publiczne). Komisja zajmuje się też zdecentralizowanymi działaniami (z możliwością współfinansowania przez władze lokalne i regionalne) związanymi przejściem na czystą mobilność miejską.

Źródło: www.mazovia.pl


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009