Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wojewódzka Grupa Robocza

W związku z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 837/52/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. powołał Wojewódzką Grupę Roboczą do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Dotychczas ww. uchwała została zmieniona przez Zarządu Województwa Mazowieckiego następującymi uchwałami: nr 620/145/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r., nr 939/160/16 z dnia 20 czerwca 2016 r., nr 1451/179/16 z dnia 13 września 2016 r., nr 1607/188/16 z dnia 18 października 2016 r., nr 751/246/17 z dnia 30 maja 2017 r., nr 1833/291/17 z dnia 20 listopada 2017 r., nr 101/17/19 z dnia 21 stycznia 2019 r., nr 830/52/19 z dnia 10 czerwca 2019 r. oraz 802/136/20 z dnia 16 czerwca 2020 r.

W skład Grupy wchodzą:

 1. Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego;
 2. Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
 3. Józef Grzegorz Kurek – przedstawiciel Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego;
 4. Zbigniew Roman Deptuła – przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego;
 5. Wiesław Kołodziejski – przedstawiciel pracodawców typowany przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim;
 6. Sławomir Błażejczyk – przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej;
 7. Sławomir Piotrowski – przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie;
 8. Ryszard Winter – przedstawiciel Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie;
 9. Cezary Adam Nowek – przedstawiciel Lokalnych Grup Działania z terenu województwa mazowieckiego;
 10. Waldemar Kowalczyk – przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich typowany przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego;
 11. Andrzej Rybus - Tołłoczko – przedstawiciel reprezentujący społeczeństwo działające na rzecz ochrony środowiska typowany przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Do zadań Wojewódzkiej Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich należy w szczególności opiniowanie Planu Działania, Planów Operacyjnych Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim oraz informacji i sprawozdań z ich realizacji.

Do pobrania:

I posiedzenie WGR ds. KSOW

II posiedzenie WGR ds.KSOW

III posiedzenie WGR ds. KSOW

IV posiedzenie WGR ds. KSOW

V posiedzenie WGR ds. KSOW

VI posiedzenie WGR ds. KSOW

VII posiedzenie WGR ds. KSOW

VIII posiedzenie WGR ds. KSOW

IX posiedzenie WGR ds. KSOW

X posiedzenie WGR ds. KSOW

XI posiedzenie WGR ds. KSOW

XII posiedzenie WGR ds. KSOW

XIII posiedzenie WGR ds. KSOW

XIV posiedzenie WGR ds. KSOW

XV posiedzenie WGR ds. KSOW

XVI posiedzenie WGR ds. KSOW

XVII posiedzenie WGR ds. KSOW

XVIII posiedzenie WGR ds. KSOW

XIX posiedzenie WGR ds. KSOW

XX posiedzenie WGR ds. KSOW

XXI posiedzenie WGR ds. KSOW

XXII posiedzenie WGR ds. KSOW

XXIII posiedzenie WGR ds. KSOW

XXIV posiedzenie WGR ds. KSOW

XXV posiedzenie WGR ds. KSOW

XXVI posiedzenie WGR ds. KSOW

XXVII posiedzenie WGR ds. KSOW

XXVIII posiedzenie WGR ds. KSOW

XXIX posiedzenie WGR ds. KSOW

XXX posiedzenie WGR ds. KSOW

XXXI posiedzenie WGR ds. KSOW

wstecz
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009