Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Poddziałanie 19.4 - Wsparcie na koszty bieżące i aktywizację

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1822), opublikowane 6 listopada 2015 r.

Do pobrania:

Uwaga!!!

Beneficjenci na etapie wniosku o płatność zobowiązani są do przedstawienia klauzul informacyjnych oraz klauzul zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych osób występujących w poddziałaniu 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego PROW 2014-2020. Ponadto w stosunku do każdego uczestnika szkolenia również należy dokonać obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w poddziałaniu 19.4.

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) poniżej zamieszczono aktualne wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w poddziałaniu 19.4.

Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.pdf

 

Wniosek o przyznanie pomocy:

Uwaga!
31.05.2016 r. została udostępniona wersja Wniosku o przyznanie pomocy (.excel) zawierająca techniczne poprawki w zakresie umożliwienia wstawiania wierszy w następujących sekcjach: II. 9, IV. 17 i 18, V. C.

 Wniosek o przyznanie pomocy 19.4 v1z PDF.pdf

 Wniosek o przyznanie pomocy19.4 v 1z.xls - 31.05.2016 r.

 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 19.4 v1z.pdf

 

Umowa o przyznanie pomocy:

 umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 19.4 1z.pdf

 

Wniosek o płatność:

  • Wersja 4z - obowiązuje od dnia 10 września 2019 r.

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (Instrukcja w wersji 4z do wniosku o płatność w wersji 4z)

  • Wersja 3z – obowiązuje od dnia 20.03.2018 r.

Wniosek o płatność 3z

Wniosek o płatność 3z

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 4z – obowiązuje od 09.11.2018 r. (Instrukcja w wersji 4z do wniosku o płatność w wersji 3z)

 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 3z

  •  Wersja 2z:

Wniosek o płatność 19.4 v 2z.xls

Wniosek o płatność 19.4 v 2z.pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 19.4 v 2z.pdf

 

Informacja monitorująca:

  • Wersja 4z - obowiązuje od dnia 10 września 2019 r.

Informacja monitorująca realizację operacji 4z

Informacja monitorująca realizację operacji 4z

Instrukcja wypełniania informacji monitorującej realizację operacji 4z

  • Wersja 3z – obowiązuje od dnia 20.03.2018 r.

 Informacja monitorująca realizację operacji 3z

Informacja monitorująca realizację operacji 3z

Instrukcja wypełniania informacji monitorującej realizację operacji 3z 

  • Wersja 2z:

Informacja monitorująca realizacje operacji 19.4 v 2z.xls

Informacja monitorująca realizację operacji 19.4 v 2z.pdf

Instrukcja do informacji monitorującej 19.4 v 2z.pdf

 

Sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

 Sprawozdanie z realizacji LSR

 

Informacja:

Informacja dla LGD na potrzeby wypełniania wniosku o płatność 19.4 Tabela 1a (obowiązuje od 09.11.2018 r. )

Informacja dla LGD na potrzeby wypełniania wniosku o płatność 19.4 Tabela 1b (obowiązuje od 09.11.2018 r. )

 Informacja dla LGD na potrzeby wypełniania wniosku o płatność 19.4 v 1z.xls

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące poddziałania 19.4

Poniżej przedstawiamy zbiór pytań wraz z odpowiedziami ARiMR dotyczącymi poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pismo ARiMR - informacje dotyczące RODO

pismo ARiMR - sposób postępowania w przypadku dobrowolnego zwrotu środków wyprzedzającego finansowania/ zaliczki

pismo ARiMR- zasady sporządzania Informacji monitorującej realizację operacji w ramach poddziałania 19.4 oraz sposobu postępowania w ramach jej oceny

pismo ARiMR - zasady sporządzania Informacji monitorującej realizację operacji 

pismo ARiMR - sposób postępowania przy wyliczaniu poziomu zatrudnienia

pismo ARiMR - wyjaśnienia w sprawie przeksięgowań operacji

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009