Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

2019 - MODR - Mała przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - duże możliwości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Płock, realizuje projekt pn. „Mała przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - duże możliwości”. W dniach od 10 do 12 września br. organizujemy wyjazd studyjny dla 25 osób zainteresowanych podejmowaniem działalności pozarolniczej  z powiatów: gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - plan operacyjny na lata 2018-2019.

Działanie skierowane jest do:

  • właścicieli gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej;
  • rolników, domowników, przedsiębiorców zainteresowanych działalnością pozarolniczą;
  • lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, doradców rolniczych;

Celem operacji jest zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami w wykorzystaniu lokalnych zasobów i potencjału ludzkiego w podejmowaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Podczas wyjazdu studyjnego uczestnicy poznają przykłady małej przedsiębiorczości pozarolniczej, dające szansę mieszkańcom wsi na wzrost osiąganych dochodów. Ważnym elementem będzie zapoznanie uczestników z ideą i zasadami funkcjonowania oraz możliwościami korzystania z Inkubatora Przetwórczego w procesie przetwarzania produktów z gospodarstwa i ich sprzedaż w ramach RHD.  Uczestnicy zapoznają się również z dobrymi praktykami partnerskiej współpracy w promocji produktów regionalnych z wykorzystaniem lokalnych zasobów i potencjału ludzkiego. 

Zakładane efekty realizacji operacji to zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw dotyczących produkcji i przetwarzania żywności wysokiej jakości i wprowadzania jej na rynek lokalny poprzez małe przetwórstwo w ramach sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego. Zdobyta wiedza, umożliwi podjęcie decyzji w zakresie zmiany profilu produkcji w gospodarstwach w kierunku pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.


               Logotypy

wstecz
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009