Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Szukamy najlepszych orkiestr dętych!

13.03.2020

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim ogłasza pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego konkurs „Najlepsza orkiestra dęta Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim”.

Konkurs jest adresowany do orkiestr dętych działających w województwie mazowieckim. Wymagane jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach – etap I zgłoszenia pisemne; etap II – warsztaty dla kapelmistrzów oraz etap III przesłuchania.

Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać lub dostarczać osobiście w terminie do dnia 26 czerwca 2020 roku (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w WarszawieDepartament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konkurs Najlepsza orkiestra dęta 2020”.

Pula nagród finansowych w Konkursie wynosi maksymalnie 30.000 zł brutto:

  • I stopień – nagroda do 10.000 zł netto ;
  • II stopień – nagroda do 5.000 zł netto;
  • III stopień – nagroda do 2.500 zł netto;
  • Wyróżnienia – nagrody do  500 zł netto.

Komisja Konkursowa może dokonać innego podziału nagród oraz rozszerzyć ich skalę do V stopni.

Nagrody będą stanowić przelew środków na konto wskazane przez organ prowadzący orkiestrę z przeznaczeniem na potrzeby orkiestry, a integralną częścią konkursu będą warsztaty muzyczno – etnograficzne dla kapelmistrzów zgłoszonych orkiestr.

Do pobrania:

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA


                       infografika logotypy


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009