Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

[PROW] Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych PROW 2014-2020

19.12.2018

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął w dniu 18 grudnia 2018 r. uchwałę nr 183/9/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru przeprowadzonego od 4 września 2018 r. do 17 października 2018 r.

W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęło 167 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 165 740 180 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych      w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755, z 2016 r. poz. 1719, z 2017 r. poz. 1091 i 1936 oraz z 2018 r. poz. 1297), kontroli administracyjnej podlegają wnioski o przyznanie pomocy w ilości, która jest ustalona na podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizację operacji objętych tymi wnioskami, mieszczące się w wysokości 150% limitu środków przewidzianych na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w kolejności wynikającej z zatwierdzonej listy.

Dostępny limit środków dla województwa mazowieckiego, po uwzględnieniu kwot wypłaconych i zakontraktowanych w ramach I naboru wniosków dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” wynosi 37 853 129,28 zł. zł. Wartość 150% limitu, w ramach którego wnioski zostaną poddane kontroli administracyjnej wynosi 56 779 639,92 zł.

Na listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy wprowadza się operacje, które uzyskały co najmniej 8 punktów.

Lista operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009