Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

[PROW] Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych PROW 2014-2020

02.11.2018

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął w dniu 30 października 2018 r. uchwałę nr 1689/384/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru przeprowadzonego od 22 czerwca 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r.

W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęło 109 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 46 613 963 zł.

Zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1737 oraz z 2018 r poz. 154), kontroli administracyjnej podlegają wnioski o przyznanie pomocy w ilości, która jest ustalona na podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizację operacji objętych tymi wnioskami, mieszczące się w wysokości 150% limitu środków przewidzianych na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w kolejności wynikającej z zatwierdzonej listy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 i poz. 1719 z 2016 r.) dostępny limit środków dla województwa mazowieckiego dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w okresie trwania programu wynosi 1 866 854 euro. Wyliczenie wysokości środków w złotych należy dokonać z wykorzystaniem kursu wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny (EBC) obowiązującego w przedostatnim dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca, w którym zaciągnięte zostanie zobowiązanie.

Limit środków wg. kursu EBC z 27.09.2017 r. (4,2779) wynosi 7 986 214 zł. Wartość 150% limitu, w ramach którego wnioski zostaną poddane kontroli administracyjnej wynosi 11 979 322 zł.

Na listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy wprowadza się operacje, które uzyskały co najmniej 16 punktów.

Lista operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009