Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

[PROW] Spotkanie z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania dotyczące Wdrażania inicjatywy LEADER w ramach PROW na lata 2014-2020 w Województwie Mazowieckim

28.06.2018

W dniu 19 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wydział Leader w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, dla przedstawicieli mazowieckich Lokalnych Grup Działania.

Spotkanie dotyczyło stanu  wdrażania i alokacja środków na wdrożenie inicjatywy LEADER na 2014-2020 w województwie mazowieckim oraz postępy w rozliczaniu operacji. W trakcie spotkania omówione zostały wnioski z wdrażania LSR – „I kamień milowy 2018 r.”, wybór projektów przez LGD, projekty konkursowe, projekty własne i projekty grantowe – problemy i najczęściej popełniane błędy. Dla poddziałania 19.4 zostały uszczegółowione zasady ryczałtu oraz omówiony został sposób rozliczania projektów grantowych. Podczas spotkania przedstawiono zasady konkurencyjności w praktyce – problemy i najczęściej popełniane błędy. Dodatkowo w spotkaniu gościnie uczestniczyła przedstawicielka Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i zaprezentowała informacje w przedmiocie możliwości ubiegania się przez Lokalne Grupy Działania o wsparcie poza Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 finansowanym w ramach EFROW.

W dyskusji poruszane było dotychczasowe doświadczenie i wnioski z wdrażania inicjatywy Leader w ramach PROW 2014-2020 oraz propozycje usprawnień. Na zakończenie omówiona była działalność Mazowieckiej Sieci LGD.

Dzięki udziałowi w spotkaniu ok. pięćdziesięciu przedstawicieli LGD pozyskało praktyczną wiedzę dotyczącą rozliczenia operacji a przede wszystkim informacje o stanie osiągnięcia „I kamienia milowego w 2018 r.”.

 Spotkanie 19 czerwca 2018r. Warszawa

 Spotkanie 19 czerwca 2018r. Warszawa

 Spotkanie 19 czerwca 2018r. Warszawa

 Spotkanie 19 czerwca 2018r. Warszawa

 Spotkanie 19 czerwca 2018r. Warszawa

 Spotkanie 19 czerwca 2018r. Warszawa


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009