Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

[PROW] Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW 2014-2020.

25.05.2018

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, iż na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) oraz § 13 ust 1-3 i § 32 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U z 2017 r., poz. 1737, oraz z 2018 r., poz. 154) został określony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla powyższego działania w zakresie inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne, kształtowania przestrzeni i ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego.

Termin składania wniosków:

od 22 czerwca 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r.          

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa (Kancelaria Ogólna).

Regionalne kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów określa Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Wnioski o przyznanie pomocy składa się w formie pisemnej lub przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.).

Formularze wniosków dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazowieckie.ksow.pl

Dodatkowe informacje, tel.: 22 5979621, 22 5979643, 22 5979167

Do pobrania:

Regionalne kryteria wyboru – Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków

 

Sprostowanie do Załącznika Nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków

 • W opisie regionalnych kryteriów wyboru operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w punkcie 3 jest:

Liczba zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków znajdujących się w gminie, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

 • co najmniej 3 – 3 punkty,
 • 2 – 2 punkty,
 • 1 – 1 punkt.

Podstawą przyznania punktów będzie załączone do wniosku o przyznanie pomocy zaświadczenie wystawione przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wskazujące charakter zabytku objętego<s> </s>operacją według stanu na dzień 25 maja 2018 r.

Winno być:

 Liczba zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków znajdujących się w gminie, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

 • co najmniej 3 – 3 punkty,
 • 2 – 2 punkty,
 • 1 – 1 punkt.

Podstawą przyznania punktów będzie załączone do wniosku o przyznanie pomocy zaświadczenie wystawione przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wskazujące liczbę zabytków zlokalizowanych na terenie gminy i ich charakter według stanu na dzień 25 maja 2018 r.

 •  W opisie regionalnych kryteriów wyboru operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w punkcie 1 jest:

Liczba zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków znajdujących się w gminie, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

 • co najmniej 3 – 5 punkty,
 • 2 – 3 punkty,
 • 1 – 1 punkt.

Podstawą przyznania punktów będzie załączone do wniosku o przyznanie pomocy zaświadczenie wystawione przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wskazujące charakter zabytku objętego<s> </s>operacją według stanu na dzień 25 maja 2018 r.

Winno być:

 Liczba zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków znajdujących się w gminie, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

 • co najmniej 3 – 5 punkty,
 • 2 – 3 punkty,
 • 1 – 1 punkt.

Podstawą przyznania punktów będzie załączone do wniosku o przyznanie pomocy zaświadczenie wystawione przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wskazujące liczbę zabytków zlokalizowanych na terenie gminy i ich charakter według stanu na dzień 25 maja 2018 r.


                     Logotypy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ogłoszenie opracowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009