Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

[PROW] Prośba o propozycje kryteriów wyboru operacji w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

03.07.2017

W związku z przygotowywaniem wystąpienia z wnioskiem o zmianę rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,  zwracamy się z prośbą o przesłanie propozycji kryteriów wyboru operacji w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich”.

Przygotowując projekty kryteriów należy uwzględnić zobowiązania wynikające z Umowy partnerstwa (połączenie jednostek osadniczych z siecią dróg, dojazd do ważnych obiektów i instytucji). Poza tym należy uwzględnić zasady ustalania kryteriów wyboru zawarte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj. dochód podatkowy gminy, bezrobocie w powiecie, powiązanie operacji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruktury szerokopasmowej.

Uprzejmie prosimy, aby propozycje kryteriów regionalnych wpisywały się w strategię województwa lub inne dokumenty strategiczne (wskazanie odniesienia do zapisów w strategii) oraz oparte były na mierzalnych wskaźnikach ze wskazaniem źródła dostępu danych.

Prosimy o przesłanie propozycji kryteriów do dnia 7 lipca 2017 r. na adres e-mail: rolnictwo@mazovia.pl; krzysztof.cienkowski@mazovia.pl .


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009