Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

[PROW] Aktualizacja listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa"

17.05.2017

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 16 maja 2017 r. podjął uchwałę Nr 679/242/17 w sprawie aktualizacji listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru przeprowadzonego od 10 października 2016 r. do 5 grudnia 2016 r.

W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęło 225 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 318 196 488,00 zł.

Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1182), właściwy organ samorządu województwa po przeprowadzeniu kontroli administracyjnej niezwłocznie aktualizuje i podaje do publicznej wiadomości listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 i poz. 1719 z 2016 r.) dostępny limit środków dla województwa mazowieckiego dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w okresie trwania programu wynosi 16 801 692 euro. Wyliczenie wysokości środków w złotych należy dokonać z wykorzystaniem kursu wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny (EBC) obowiązującego w przedostatnim dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca, w którym zaciągnięte zostanie zobowiązanie.

Limit środków wg. kursu EBC z 27.04.2017 r. (4,2216) wynosi 70 930 022 zł. Umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji będą zawierane w kolejności wynikającej z zatwierdzonej zaktualizowanej listy operacji, w ramach środków dostępnych dla Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z procedurą obsługi wniosków o przyznanie pomocy dla typu operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”, do Beneficjentów znajdujących się na liście operacji mieszczących się w limicie środków zostaną wysłane pisma zapraszające na podpisanie umowy.

W terminie 12 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy (od 5 grudnia 2016 r.) informuje się pozostałych wnioskodawców o odmowie przyznania pomocy z uwagi na brak dostępnych środków.

Lista operacji - "Gospodarka wodno-ściekowa" - 16.05.2017 r.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009