Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

2019 - Powiat Sokołowski

Regionalne zwyczaje żniwne i dożynkowe

Partner wiodący: Powiat Sokołowski wraz z partnerem KSOW: Gminą Bielany, realizują operację „Regionalne zwyczaje żniwne i dożynkowe”.

Celem operacji jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystanie potencjału kulturowego poprzez promowanie lokalnych twórców, dorobku kulturalnego i historycznego podczas Powiatowego Święta Plonów.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy gmin wiejskich i miejsko wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców z terenu powiatu sokołowskiego i powiatów ościennych, które z własnej inicjatywy będą chciały wziąć udział w naszym przedsięwzięciu. Mieszkańcy uczestniczący w projekcie zdobędą wiedzę o dorobku kulturalnym i tradycyjnym, dzięki czemu nastąpi wzrost aktywności mieszkańców wsi w zakresie samoorganizacji i podejmowania oddolnych inicjatyw. Przybliżenie pojęcia wolontariatu i pracy na rzecz lokalnej społeczności zachęci mieszkańców do realizacji własnych pomysłów w przyszłości. W realizacji projektu uczestniczyć będzie łącznie ponad 1200 osób (między innymi, pracujący, bezrobotni, młodzież, osoby starsze i niepełnosprawne).

Formy realizacji:

  • Impreza plenerowa pt. „Regionalne zwyczaje żniwne i dożynkowe”
  • Konkurs pn. „Środowisko w naszych rękach”
  • Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy

Przewidywane efekty realizacji operacji:

  • Zwiększenie aktywizacji społeczności lokalnej poprzez występ kapel ludowych i biesiadnych, zespołu pieśni i tańca, teatru obrzędowego, degustacji potraw regionalnych i lokalnych., dekorację sceny, konkurs na najładnieszy wieniec dożynkowy, stoiska wystawiennicze.;
  • Pobudzenie energii społecznej – spotkania miejskich i wiejskich środowisk podczas imprez plenerowych łączy w sobie funkcje informacyjną, promocyjną i pobudzającą energię społeczną.;
  • Zachęcenie mieszkańców do poszerzenia wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego dzięki przeprowadzeniu w dniu imprezy konkursu z pytaniami tematycznymi pn. "Środowisko w naszych rękach” i uprzednie przygotowanie się do konkursu, zgodnie z zakresem.;
  • Poprawa jakości życia na wsi jako miejsca zamieszkania, poprzez promocję walorów kulturowych wsi i promowanie wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego;
  • Włączenie społeczne osób, które znalazły się na marginesie z powodu np. biedy, choroby, uzależnienia. W imprezie będą brały udział także osoby defaworyzowane i znajdujące się na marginesie społecznym. Wiedza, jaką będą mogli uzyskać przy stoisku Powiatowego Urzędu Pracy dotyczącą różnych projektów i programów skierowanych, przyczyni się w przyszłości do włączenia społecznego takich osób.


               Logotypy

wstecz
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009